همکاری پارسی بلاگ

    معادل با     August 26, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
مدير محترم پارسی بلاگ فايل اسامی کاربران فعال وبلاگ رو ارسال کردند که جا دارد همينجا از ايشان تشکر کنم. اين دومين سرويس دهنده بعد از بلاگفا ميباشد که شفاف و روشن نهايت همکاری رو در جمع آوری اطلاعات انجام دادند . خوشبختانه ارتباط من با آقای حسين شرفی مدير محترم http://www.persianyahoo.com/ و http://www.persianweblog.com/ برقرار و در ای ميل ارسالی دقيقا روشن کردم که چه نوع اطلاعاتی را تقاضا دارم و اميدوارم با دريافت اين فايل صحت آمار تعداد کاربران فعال بسيار نزديک به واقعيت بشود. در ضمن اطلاع ديگر اينکه persianweblog بزودی راه اندازی خواهد گرديد.لازم به ذکر است که پرشين وبلاگ سايتی مرتبط با مجموعه پرشين بلاگ ميباشد.

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر