کسب رکورد جهانی 50 متر پشت زنان توسط لیلا وزیری

    معادل با     April 08, 2007

لیلا وزیری ساکن آمریکا موفق به کسب رکورد جهانی 50 متر پشت زنان شد. لیلا از پدری ایرانی و مادری آلمانی است و 21 سال دارد.لینک در صورتیکه قادر به مشاهده در این صفحه نباشید.

Belinda said...

Interesting to know.

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر