یک ویدئو زیبا تاجیکی

    معادل با     April 12, 2007

یک آهنگ زیبای تاجیکی به نام مادر. فراموش نکنیم که تاجیک ها در تاجیکستان و افغان ها در افغانستان به فارسی صحبت میکنند و دارای پیوندهای تاریخی و فرهنگی با این دو ملت هستیم.

در صورتیکه قادر به مشاهده در این صفحه نیستید: لینک

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر