افراد نابینا به کمک تکنولوژی بینائی خود را باز می یابند.

    معادل با     April 07, 2007

گزارشی کوتاه از سی بی اس در مورد پروژه Brain Port. در این روش افراد نابینا به کمک سنسورها و زبان قادر به بینائی خواهند بود. در این ویدئو خواهید دید که چگونه افراد نابینا قادر به شناسائی اجسام گردیده و این امیدواری وجود دارد که این تکنولوژی در چند سال آینده قابل استفاده گردد.

در صورتیکه قادر به مشاهده در این صفحه نیستید: لینک

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر