مهمترین تصویری که ستاره شناسان تا به حال از فضا گرفته اند.

    معادل با     April 07, 2007

در سال 2003 تلسکوپ هابل به مدت 11 روز به یک نقطه از فضا خیره شد. در همان نقطه بیش از 10,000 کهکشان وجود داشت. در این ویدئو به مدت 6 دقیقه کمی با ابعاد جهان آشنا میشویم. جهانی که تا حد 78 میلیارد سال نوری آن برای بشر قابل اندازه گیری بوده است.

در صورتیکه قادر به مشاهده در این صفحه نیستید:لینک

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر