در انتظار آمار پرشين بلاگ

    معادل با     August 27, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
فکر ميکنم به مراحل نهائی آمار وبلاگهای فعال خيلی نزديکم و تنها آمار پرشين بلاگ- آمار وبلاگهای blogger و آمار وبلاگهای مستقل از سرويسی دهنده مانده. من در انتظار دريافت اطلاعاتی از پرشين بلاگ هستم تا به آمار قطعی برسم و چنانچه اين آمار را امروز درياقت نکنم به اجبار تخمينهای خودم رو که چندان دور از واقعيت هم نخواهد بود امشب ارائه خواهم

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر