مسئوليتی بزرگ

    معادل با     August 25, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
من در وبلاگ نويسی يک آماتورم. از نوشتن در مورد کانادا شروع کردم
و فقط يک کنجکاوی که کجا وبلاگم را مستقر کنم باعث شد که به هر سرويس دهنده ای سرکشی کنم. ۵ ايرانی و اندازه انگستان دو دست خارجی و آنچه فهميدم روی وبلاگم منعکس شد و حالا به اينجا رسيده ام که تعداد user فعال ايرانی را بيابم. نوشتنی که تا جند روز پيش يک تمرين - و يا يک کنجکاوی بود هر دم بيش از پيش مرا به هراس ميافکند. ميترسم که با ارائه آمار غلط و استنباط ناصحيح ديگران را گمراه کنم.از اولين روز مديريت پرشين بلاگ آقای بوترابی خواننده ثابت اين وبلاگ بود و تا به امروز با بردباری حتی طنز گاه گزنده مرا تحمل و حتی تشويقم ميکند که دست به مقايسه ايرانيها و خارجيها بزنم و در جدولی آنرا ارائه کنم.آقای شیرازی مديريت بلاگفا نيز امروز کاری کرد کارستان و ليست کاربران فعال بلاگفا(14052 user) را برايم فرستاد و بانی اولين شفاف سازی و ارائه اطلاعات در اين بازار شد. و اين همه فقط بار مسئوليت را روی من بيشتر ميکند و وبلاگی تمرينی هر دم بيش از قبل برايم جدی ميشود و گاه بر خود ميلرزم که نکند اشتباه کنم. من به ايران و ايرانی عشق ميورزم و بزرگترين عذاب برای من روزی است که نآگاهانه به يک هموطن گرچه دور و ناديده ضربه ای هرچند کوچک بزنم.در طی امروز به تمام سرويسی دهنده هائی که ميشناختم از جمله پارسی بلاگ که اولين بار ديروز برخورد کردم ای ميلی ارسال کردم و از آنان در خواست ارائه اطلاعات و کمک برای اندازه گيری صحيح تعداد کاربر فعال کردم . با اشتياقی تمام منتظرجوابی مثبتم

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر