ليست وبلاگهای فعال روی blogger و ۲ بررسی ناموفق

    معادل با     September 01, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص بخصوص در جدول . برای دیدن جدول به صورت صحیح به canadacanada مراجعه فرمائید.
در مورد تخمين تعداد وبلاگهای فعال روی بلگر و سايتهای مستقل ۲ راه به ذهنم رسيد:

بررسی ۱: بررسی روی وبلاگهای دانشجويان

از تعداد ۸۰۰ وبلاگ ليست شده تعداد ۱۳۵ وبلاگ در دوره زمانی يکماهه فعال بوده اند که بر روی سرويس دهندگان بدين شکل قرار گرفته اند:

blogsky
3
2.2%

blogspot
34
25.2%

persianblog
90
66.66%

site
8
5.9%

total
135
99.96%

به ۲ علت استنباط صحيحی نميشود داشت:

اين ليست ۸۰۰ نفره نموداری از کل وبلاگهای فعال نيست زيرا تا حدودی ميشود استنباط کرد که راه يافتن به اين ليست و يافتن چنين ليستی تا حدودی احتياج به سابفه و زمان دارد حال آنکه طبق معيار ما بسیاری از وبلاگهای کم سابفه هم بايد شامل شوند.
و مهمتر اينکه آمار پرشين بلاگ و بلاگ اسکای بر خلاف بلاگفا و سايرين از دقت صد درصدی برخوردار نيست.
ولی نکته ملموس و قابل استنباط اينست که فقط ۱۷٪ از اين ليست در ۱ ماهه اخير به روز شده اند و اين نشان ميدهد که آمار کلی در جاهائی که مانند پرشين بلاگ که آمار دقيق در دست نبوده است و اقدام به نمونه برداری شده است تا حد زيادی قرين به واقعيت است.

برسی ۲: بررسی روی google

در اين بررسی تعداد رکورد۴۷۲۰ رکورد يافت شد که فقط ۹۰۰ رکورد عملا نمايش داده شد.

در جستجوی پيشرفته گوگل اين پارامترها در نظر گرفته شد

رکوردهای سال ۲۰۰۵ در محدوده کمتر از ۳ ماهه
دارای يکی از حروف فارسی ؛ ژ پ گ چ ؛
و فقط از سايت blogspot.com
از ميان ۹۰۰ رکورد فقط ۱۰۱ رکورد داری به روز آوری در ماه گذشته بودند که حس قوی دارم که با واقعيت منطبق نيست.

اگر راه بهتری ميدانيد لطفا از من دريغ نفرمائيد.

مرجان said...

http://aboutramallahpaymanfattahiantisectramallahnews.wordpress.com
آيا مي دانيد مي توان سرنوشت يك ملتي را تغيير داد؟

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر