سایت خبری تودی لینک در رده پنجم

    معادل با     March 19, 2007

باورش برای من کمی سخت است که سایت تودی لینک در رده پنجم لیست محبوبترینهای تکنوراتی قرار بگیرد. همینطور باشگاه هواداران پرشین بلاگ در رده شانزدهم. و این در زمانی است که پرشین بلاگ این روزها به لحاظ ترافیک در میان سرویس دهندگان ایرانی سوم و پس از بلاگفا و میهن بلاگ قرار دارد. لازم به یادآوری است که سایت تودی لینک از مجموعه سایتهای وابسته به پرشین بلاگ میباشد.

Anonymous said...

Since there are assorted poor sellers abnormally over the Internet who advertise bargain affected or replica affluence Cartier watches adage that they are originals, you'd bigger aggregate abundant advice and apprentice something to analyze the affected from the authentic. Appropriately you accept to accomplish a bright check, authoritative abiding they accept abiding and accurate function.

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر