بلاگر قدیم به ابدیت پیوست

    معادل با     May 05, 2007

بلاگر امروز اعلام کرد که دیگر تمام وبلاگهای موجود در سیستم قدیم به سیستم جدید منتقل شده است. احتمالا دوستانی که چند وقتی است به وبلاگ خود سر نزده اند در ورود با این تغییر مواجه خواهند شد .

Anonymous said...

Like all the stars do, every famous people are waiting to buy her Hermes bags . And nearly every famous people in fashion industry have one or more than one Hermes Birkins. The exterior of the bag is made of the finest leather. How much a handbag appeal to a woman? Moreover, there are some precious stones embedded to the metallic hardware, which again add to the cost.

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر