چرا persianblog را انتخاب کردم؟-مقدمه

    معادل با     August 16, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
قبل از هر چيز بگويم که اين اولين تجربه وبلگ نويسی من است. تاهمين چند روز پيش اصلا وب لاگ نويسی را به رسميت نمی شناختم و رويای من داستن يک وب سايت بود.کمی کامپيوتر ميدانم و اين را هم ميدانم که ساختن وب سايت حرفی است و نگهداری از آن حرفی ديگر.حرفها داشته ام و دلم ميخواسته آنچه را که ياد ميگيرم با ديگران قسمت کننم ولی بزرگی پروژه داشتن وب سايت هميشه مانع بوده است که اقدامی کنم .اولين تجربه من با وب لاگ با search برای بهترين host و سرويس دهنده ای که بيشترين user را دارد به blogger رسيد ودامنه اسفاده کنندگان فارسی مرا متقاعد کرد که اين راهی برای حضوری سريع درفعاليت اجتماعی مجازی است ولی چند روز تجربه با اين سرويس مرا به اينجا رساند که blogger حداقل به درد من يکی نميخورد و ميگويم که چرا.

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر