تعداد وبلاگهای فعال در پرشين بلاگ- ۲۸۲۴۱ وبلاگ

    معادل با     August 31, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص. برای دیدن جدول به صورت صحیح به canadacanada مراجعه فرمائید.
برای اينکه به نتيجه ای راضی کننده از تعداد وبلاگ فعال روی پرشين بلاگ برسم راههای مختلفی رو تجربه کردم از جمله يافتن تعداد ثبت وبلاگ جديد در هر روز . بارها ليست قابل دسترسی وبلاگهای به روز شده را کنترل کردم ولی متاسفانه اين نوع بررسی به هيچ عنوان دقت کافی نداشت و نتوانستم وبلاگهائی را که در يک محدوده زمانی خاص چند بار به روز ميشوند را از سايرين جدا کنم و مهمتر اينکه در ساعات مختلف شبانه روز تعداد پست متغير است. پرشين بلاگ در مصاحبه اخير رقم ۱,۸۰۰ پست در شبانه روز را اعلام نمده است. از طرف ديگر گرچه در مصاحبه منعکس نگرديده است در مکاتبات با پرشين بلاگ اين رقم را متوسط پست تاکنون ميدانند و آخرين رقمها بر اساس اطلاعات دريافتی از ۲ منبع داخلی پرشين بلاگ که با هم متفاوت نيز ميباشند دو رقم ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ پست در شبانه روز اعلام گرديده است.حدس من اينست که از اين ارقام چيزی در حدود ۱۰ درصد آنها مربوط به کاربر جديد است و اين به مفهوم ايجاد ۲۵۰ وبلاگ جديد در روز ميباشد.اگر چنين استنباطی صحيح باشد در دوره زمانی ۸ ماهه در حدود ۶۰,۰۰۰ وبلاگ جديد در سيستم ثبت شده است که با آمار اعلامی پرشين بلاگ که ۱۴۵,۰۰۰ وبلاگ است همخوانی ندارد. اضافه شدن ۱۴۵,۰۰۰ کاربر جديد به مفهوم ۶۰۰ کاربر جديد در روز است که تصور من اينست که اين ۶۰۰ کاربر بايد حداقل ۷۰۰ پست در روز داشته باشند. اگر چنين باشد از يکطرف:
نشان ميدهد که حدودا ۳۰ درصد پستها متعلق به کاربر جديد است که با بررسيهای چند باره من چنين مساله ای بوضوح مردود است.

و نشان ميدهد که از ميان کاربرانی که قبل از اين ثبت وبلاگ کرده اند فقط ۱,۸۰۰ پست صورت گرفته است و ماهيانه اين رقم به ۵۴,۰۰۰ ميرسد که با ميانگين تعداد کاربر فعال اعلام شده از طرف پرشين بلاگ که ۹۰,۰۰۰ است به هيچ عنوان همخوانی ندارد.

تصور من اينست که تعريف کاربر فعال در نظر پرشين بلاگ بر اساس زمان نيست و بر اساس تعداد حداقلی برای پست است که در طول حيات وبلاگ به انجام رسيده است.مثلا کاربرانی که بيش از يک پست داشته اند.

من آمار اعلام شده در آذر ۸۳ را که حکايت از وجود ۲۷۰,۰۰۰ وبلاگ ثبت شده است زياد غير واقعی نميبينم و بررسی من از ليست وبلاگهای به روز شده اين حس را در من تقويت ميکند که بطور متوسط روزانه ۴۰۰ وبلاگ جديد به سيستم اضافه شده است و در کل از آذر ۸۳ تاکنون ۱۰۸,۰۰۰ وبلاگ جديد در سيستم ثبت شده است که با ۲۷۰,۰۰۰ وبلاگ قبلی رقمی معادل ۳۷۸۰۰۰ خواهد شد و اگر اين برداشت صحيح باشد ۲۹۰,۴۳۰ وبلاگ ثبت شده شامل آمار قبلی نشده اند و با توجه به نرخ فعال بودن که در ثبت شده ها ۹ درصد بود و يقينا در غير ثبت شده ها کمتر از اين است و با در نظر گرفتن آمار فعال و تناسب آن با آمار ثبت شده ها در سرويسهای ديگر و حسی که از ميزان فعاليت وبلاگها در ميهن بلاگ- بلاگفا و بلاگ اسکای دارم فرض رقم ۷ درصدجندان غير واقع بينانه از نظر من نيست و به نظر من ۲۰,۳۳۰ وبلاگ ديگر در ميان آنان وجود دارد که در تعريف وبلاگ فعال من ميگنجد.گناه خطای احتمالی گردن آنانی که با وجوديکه دم از جهانی شدن و شانه بر شانه بزرگان سائيدن ميزنند هيچگاه در تاريخ حيات پرشين بلاگ شفاف نبوده اند و با ارائه آمارهای نامفهوم راه هر بررسی مبتنی بر حقايق مسلم را نه بر من بر هر فرد ديگری هم بسته اند. با وجوديکه خوشبختانه بلاگفا و پارسی بلاگ آمار دقيقی را ارائه نمودند و همينطور امکان بررسی دقيق پرشين لاگ به خاطر در دسترس بودن اطلاعات مقدور بود ولی فراموش نکنيم که قسمت عمده وبلاگهای ثبت شده و فعال در پرشين بلاگ مستقر شده اند که سياستهای اين سازمان مانع هر گونه آمار گيری دقيق شده است.با حساب من با احتساب تعداد ۷,۹۱۱ وبلاگ فعال در ميان ثبت شده ها:

تعداد وبلاگهای فعال در پرشين بلاگ در کل ۲۸,۲۴۱ وبلاگ ميباشد

پايان کار کاسپين بلاگ

    معادل با     August 29, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
با تاسف مطلع شدم که کاسپين بلاگ بخاطر شکايت شرکت six apart تعطيل شد و ظاهرا اطلاعات کاربران هم از بين رفت و اين هشداری جدی برای وبلاگنويس حرفه ای است. استقرار در روی سيستم يک سرويس دهنده مطمئن حياتی است. هرگز نفهميدم که چه تعداد وبلاگ روی کاسپين بلاگ بود ولی غم وبلاگنويسانی که آنچه نوشتند و بخشی از وجودشون رو منعکس کردند در دل منه

ليست انتظار پرشين بلاگ

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
آخرين آمار پرشين بلاگ ثبت ۵۱۵,۰۰۰ وبلاگ را در سيستم نشان ميدهد و يک محاسبه ساده نشان ميدهد که ۴۲۷,۴۳۰ وبلاگ در ليست انتظار جهت ثبت در فهرست کاربران هستند. پانزده روز است که در پرشين بلاگ هستم و کنجکاو شدم ببينم که چه زمانی وبلاگ من ثبت خواهد شد.قاعدتا برای پرشين بلاگ در برخورد با اين موضوع ۲ راه وجود دارد که هر دو را با هم بررسی ميکنيم:

راه اول: استخدام ۵ نفر که کارشان فقط بررسی و ثبت در فهرست کاربران باشد.

با توجه به محاسبه ۵ ساعت کار مفيد که گمان نميکنم در ايران حتی با بهترين مديريت بيش از اين باشد و ۲۳ روز کار در ماه امکان کار روی ليست به مدت ۵۷۵ ساعت فراهم ميگردد و با محاسبه حداقل وقتی که بررسی يک وبلاگ ميبرد که من آنرا کمتر از ۳ دقيقه نميبينم ۳ سال ديگر نوبت من خواهد شد.

راه دوم: بکار گيری نيروی ۳۵ داوطلب که هر کدام بطور متوسط ۵ ساعت از وقت خود را در هفته به اين کار اختصاص دهند. که با محاسبات بالا ۲.۵ سال زمان لازم دارد. و جالب اينکه نيروئی از سازمان بايد هماهنگ کننده داوطلبان باشد.

در هر دو راه برای ابد اين ليست انتظار ۴۰۰,۰۰۰ نفره باقی خواهد ماند. و من در بررسيهايم متوجه شدم که اين انتظار انگيزه در صد قابل توجهی را برای ماندن در پرشين بلاگ از بين برده.

شايد هرگز نفهمم که انگيزه واقعی کسانی که اين سيستم را بوجود آورده اند چه بوده است.آيا تعداد کاربر و رقم ۵۱۵,۰۰۰ کاربر رقمی واقعی نيست که با اين سيستم مخفی ميشود؟ آيا پرشين بلاگ نگران وبلاگهائی ميباشد که ممکن است حياتش را به مخاطره اندازند؟ ليست کاربران ثبت شده فعلی از نظر کاربر بدون امکان جستجو بی معنی است. وجود گروههای متورمی حتی در حد ۳۰,۰۰۰ در يک گروه و اين واقعيت که بسياری از وبلاگها رها شده اند منفعت وجود گروه بندی بدين شکل را از ديد کاربر کاملا از بين ميبرد و از طرف ديگر انگيزه برای ماندن در اين سيستم را کم ميکند.بنظر من پرشين بلاگ در اين زمينه دچار بحران است. هم از لحاظ سازمانی برای کنترل و سر و سامان دادن به انبوه ثبت نام شده ها و هم از نظر بسياری از دارندگان وبلاگ که جائی برای خود در سيستم نميابند

سئوال از پرشين بلاگ

    معادل با     August 28, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
آذز ۸۳: پرشين بلاگ اعلام ميکند که ۲۷۰,۰۰۰ وبلاگ ثبت شده دارد.

دی ۸۳: پرشين بلاگ اعلام ميکند که ۳۷۰,۰۰۰ وبلاگ ثبت شده دارد يعنی به فاصله ۳۰ روز ۱۰۰,۰۰۰ و هرروز ۳۳۳۳ کاربر جديد.

شهريور ۸۴: پرشين بلاگ اعلام ميکند که ۵۱۵,۰۰۰ وبلاگ ثبت شده دارديعنی اضافه شدن ۱۴۵,۰۰۰ وبلاگ جديد به فاصله ۸ ماه و هر روز ۶۰۴ کاربر جديد.

من درک نميکنم که کجای کار ايراد دارد.

آذز ۸۳: پرشين بلاگ اعلام ميکند که ۵۶,۰۰۰ کاربر فعال دارد

شهريور ۸۴: پرشين بلاگ اعلام ميکند که بين ۸۰,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰ کاربر فعال داردو اين يعنی :

اگر ۸۰,۰۰۰ را ملاک قرار دهيم مفهمومش اضافه شدن ۲۴,۰۰۰ وبلاگ فعال به مجموعه است و با نرخ تبديل ۹٪ از ثبت کاربر جديد تا گنجيدن در تعريف کاربر فعال قاعدتا بايد بجای ۵۱۵,۰۰۰ تعداد وبلاگ ثبت شده ۶۴۶,۰۰۰ باشد.

اگر ۱۰۰,۰۰۰ را ملاک قرار دهيم مفهمومش اضافه شدن ۴۴,۰۰۰ وبلاگ فعال به مجموعه است و با نرخ تبديل ۹٪ از ثبت کاربر جديد تا گنجيدن در تعريف کاربر فعال قاعدتا بايد بجای ۵۱۵,۰۰۰ تعداد وبلاگ ثبت شده ۸۵۸,۰۰۰ باشد.

سئوال اول: اصلا رقم کاربر ثبت شده چه مفهمومی دارد و قتی که قسمت عمده اين وبلاگها هرگز حتی يک پست هم ندارند- شما حذفشان کرده ايد- چون مفت بوده است بجای يک وبلاگ دهها وبلاگ را ثبت کرده اند و دست نهايت رهايش کرده اند.اين ارقام چه چيزی را اثبات ميکند و اعلام آن برای چه کسی مفيد است؟

سئوال دوم: اصلا شما به چه وبلاگی فعال ميگوئيد و ملاکتان چيست؟

پرشين بلاگ - بررسی ۱ - ۷۹۱۱ وبلاگ فعال

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص.برای دیدن جدول به صورت صحیح به canadacanada مراجعه فرمائید.
در رابطه با آمار پرشين بلاگ بگم که نهايت تلاشم رو کردم تا اين آمار نزديک به واقعيت باشه.. از همه گروهها نمونه تصادفی انتخاب کردم و بر اساس معيارهای گفته شده قبلی تعداد فعال رو مشخص کردم. همينجا بگم که اين گروه بندی پرشين بلاگ اعجاب آوره.چون با وجود اينهمه تلاش برای گروه بندی و تعيين مدير گروه داوطلب هيچ کس سرجاش نيست و بغير از گروه کوچک فوتبال اصلا گروه بی معنيه.مثلا گروه افغانستان ۵۰ تا کليک کنيد خيلی شانس بياريد يک وبلاگ افغانی پيدا کنيد.از طرف ديگر اين گروه بندی بدون وجود search بی معنيه بعنوان مثال گروه عمومی که ۳۰,۰۰۰ رکورد داره و بيش از ۳۰۰ صفحه است چه سودی بحال کسی ميتونه داشته باشه.

آماری رو که ملاحظه ميکنيد نشون ميده فقط ۹ درصد از کاربرانی که در گروهها ثبت شده اند و کنترل شده اند وبلاگ فعال به تعريف ما هستند. در واقع وای به حال آن گروهی که ثبت نشده اند .پرشين بلاگ اعلام کرده ۵۱۵,۰۰۰ وبلاگ ثبت شده داريم و عملا هيچ رکوردی را از سيستمش حذف نکرده يا حداقل من متوجه نشدم و اين آمار معمای بزرگی برای من شده که سعی کردم به حل اون نزديک بشم.

با بررسی که من انجام دادم حس ميکنم که پرشين بلاگ بشدت دچار مشکل هست و بعدا سعی ميکنم که دلايلم را برای جدی بودن مشکل پرشين بلاگ بيان کنم , ولی مختصرا بگم که مشترکين پرشين بلاگ غير وابسته ترين ميون تمام سرويسها بودند و نسبتا به ندرت وبلاگی استخون دار و قوی در اين سيستم بر خلاف ميهن- بلاگفا و بلاگ اسکای پيدا ميشه.

در اين جدول به دلايل زير۹۱ درصد از رکوردها معتبر نبودند:

update نبودن
هيچ پستی نداشتن که تعداد بسيار زيادی بود.
وبلاگ از طرف پرشين بلاگ به خاطر عدم رعايت مقررات بسته شده بود.
redirect به سايت يا وبلاگی ديگر
و صفحه سفيد که حاوی هيچ پيامی نبود و چون ماهيت اين صفحه رو درک نميکردم ذر آمارها به حساب نيومدند و اتفاقا تعداد قابل ملاحظه ای بود و اگر اين صفحات مفهومش حذف رکورد باشه باز هم يکی دو درصدی از ۹ درصد کم ميکنه.
گروه
تعداد کل
بررسی شده
فعال
درصد فعال
کل در گروه

خبر
۶۹۳
۲۰
۱
۵
۳۵

روزنامه ن...
۷۱۷
۲۰
۳
۱۵
۱۰۷

تجارت
۲۳۷۹
۲۰
۱
۵
۱۱۹

تاريخ
۳۰۲
۲۰
۴
۲۰
۶۰

غيردولتی
۱۶۴
۱۰
۴
۴۰
۶۶

فلسفه
۱۶۲۵
۲۰
۶
۳۰
۴۸۷

مذهب
۲۵۷۹
۴۰
۲
۵
۱۲۹

طنز
۲۵۸۷
۲۰
۲
۱۰
۲۵۹

بازی
۲۷۶
۲۰
۴
۲۰
۵۵

افغانستان
۵۳۵
۳۰
۱
۳.۳
۱۸

تاجيکستان
۴۱
۱۵
۷
۴۷
۱۹

ادبيات
۵۵۵۹
۵۰
۱۱
۲۲
۱۲۲۲

سينما
۱۰۴۲
۲۰
۳
۱۵
۱۵۶

موسيقی
۱۰۳۴
۲۰
۳
۱۵
۱۵۵

نويسندگی
۱۸۳۴
۲۰
۴
۲۰
۳۶۶

هنر
۲۴۳۳
۲۰
۳
۱۵
۳۶۵

فوتبال
۲۱
۱۰
۱۰
۱۰۰
۲۱

تنيس
۳۲
۱۰
۳
۳۰
۱۰

کوهنوردی
۲۸
۱۰
۷
۷۰
۲۰

ورزش
۳۳۰
۲۰
۶
۳۰
۹۹

نرم افزار
۵۷۶
۲۰
۳
۱۵
۸۶

سخت افزار
۸۸
۲۰
۸
۴۰
۳۵

امنيت
۲۲۰
۲۰
۴
۲۰
۴۴

کامپيوتر
۷۵۳۸
۷۰
۳
۴.۲
۳۱۷

اينترنت
۳۱۰۵
۷۰
۰
۰
۰

پزشکی
۲۹۰
۲۰
۰
۰
۰

طبيعت
۳۰۳
۲۰
۱
۵
۱۵

آموزشی
۶۸۷۸
۵۰
۲
۴
۲۷۵

شخصی
۸۲۲۲
۵۰
۷
۱۴
۱۱۵۱

عمومی
۳۰۸۶۲
۲۰۰
۱۴
۷
۲۱۶۰

زندگی
۶۳۱۱
۵۰
۳
۶
۳۷۸

کل
۸۷۵۷۰
۱۰۰۵


۷۹۱۱

يک توضيح

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
سرور گرامی آقای معتمدی - از همکاران شرکت پرشين بلاگ در کامنت قبلی با اشاره به مصاحبه آقای بوترابی با ايرنا ظاهرا مساله رو حل شده ميدونند.
من ضمن احترام برای آقای رضا هاشمی - آقای بوترابی و شما لازم به ذکر ميدونم که کار من در اينجا verify کردن همين آماره وگرنه از شرکت پرشين بلاگ و سايرين تقاضای آمار دقيق و ليست کاربران را نميکردم.آمار بيش از ۱۳,۰۰۰ کاربر فعال در بلاگفا برای من غافلگير کننده بود و بهمين جهت ضمن احترام به آقای شيرازی ۱۵۰ رکورد رو کنترل کردم تا صحت اين آمار مشخص شود.در واقع من برای شرکت پرشين بلاگ ارزش قائلم ولی برای حقيقت بيشتر بخصوص که شک و شبهه با توجه به حرفهای گفته شده به هر صورت برای بنده وجود داره.

برای کسانی که اظهار تمايل کرده اند تا بدونند من کيم و انگيزه من چيه بايد بگم که اولا با آقای درخشان بنده هيچ ارتباطی ندارم و هرگز ايشان را نديده ام. آقای درخشان را اخيرا از خلال نوشته هايشان شناختم و اين حس رو دارم که ايشان نگاهی بشدت سياسی به همه چيز از جمله وبلاگ دارد و در ثانی همه اهالی وبلاگستان يا وبلاگ شهر را ابواب جمعی خود ميداند و هر چه اين ابواب جمعی بيشتر باشد اگو ايشان احساس بهتری خواهد داشت.اين قضاوت هم از اينجا ميآيد که ايشان در يکی از نوشته های اخيرشان پيشنهاد کرده بودند که يکی بياد و از وبلاگها سرشماری کنه و به من email بزنه .من از همه جا بی خبر که چند روزی بود مشغول مقايسه سرويسهای ايرانی بودم سعی کردم به ايشان تماس بگيرم که قسمت مربوط به تماس با وجود سعی چند باره باز نشد و بالاجبار اشتباه کردم و برايشان comment گذاشتم و اعلام آمادگی برای همکاری کردم. ولی دريغ از هر تماسی. دست نهايت از وبلاگ انگليسی email برای ايشان فرستادم که انتظار خيلی بيشتری از شما داشتم. انتظار داشتم حداقل به قدر ۲byte به من در اين پروژه کمک کنيد- پروژه پيشنهادی خودتون و نهايتا از ايشان يک سئوال کردم که برايم روشن کنند وقتی مينويسيد يکی اين کار سرشماری رو انجام بده يا به من email بزنه آيا فقط خطاب شما به دوستان است؟ و هنوز جوابی دريافت نداشته ام و انتظار جواب گرفتن هم بيهوده است چون همانطور که گفتم ايشان به همه چيز از ديد سياسی نگاه ميکند و فايده و نفع سياسی.تو همين چند وقت آقای درخشان برای من اسطوره شد که هر دم بيشتر داره ميشکنه و حتی حس مافيا در ميان وبلاگنويسان دارم و شايد روزی اين خود پروژه ای شود .از خدا ميخوام يکی پيدا شه بگه اشتباه ميکنی.

در رابطه با آقای شيرازی هم با اسم شريفشان اخيرا آشنا گرديده ام و شناخت زيادی بجز همکاری کامل و شفاف ايشان در جريان جمع آوری اطلاعات نداشته ام.

در رابطه باآمار پرشين بلاگ چون از ابعاد مختلف به قضيه نگاه کرده ام شايد بهتر باشد که هر گردآوری اطلاعات را جدا از هم post و دست نهايت به يک جمع بندی برسم.

در انتظار آمار پرشين بلاگ

    معادل با     August 27, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
فکر ميکنم به مراحل نهائی آمار وبلاگهای فعال خيلی نزديکم و تنها آمار پرشين بلاگ- آمار وبلاگهای blogger و آمار وبلاگهای مستقل از سرويسی دهنده مانده. من در انتظار دريافت اطلاعاتی از پرشين بلاگ هستم تا به آمار قطعی برسم و چنانچه اين آمار را امروز درياقت نکنم به اجبار تخمينهای خودم رو که چندان دور از واقعيت هم نخواهد بود امشب ارائه خواهم

وبلاگهای فعال در پرشين لاگ-۴۳۳

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
در مورد پرشين لاگ خوشبختانه کار راحت بود چون تمام user ها ليست شده اند و تاريخ آخرين update مشخص است. از ميان ۹۴۱۸ کاربر ثبت شده در سيستم تعداد ۳۰۰ رکورد با معيارهای ما مطابفت داده شد و از ميان آن ۱۴ مورد وبلاگ update شده در ماه گذشته موجود بود و اين به مفهوم اين است که ۴.۶٪ از کاربران در ملاک وبلاگهای فعال ميگنجند که اگر اين در صد را به کل ۹۴۱۸ کاربر تعميم دهيم تعداد وبلاگهای فعال در اين سرويس ۴۳۳ خواهد بود

وبلاگهای فعال در پارسی بلاگ - ۴۴۱

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
ار ليست ارسالی مدير محترم پارسی بلاگ که حاوی ۴۴۱ کاربری ميباشد که در حال حاضر account فعال داشته و حداقل درای يک post در ماه گذشته باشند تعداد ۳۵ رکورد بصورت اتفاقی انتخاب شد و تمامی آنها با معيارهای مورد نظر همخوانی داشتند. بنابرين تعداد user فعال در پارسی بلاگ ۴۴۱ ميباشد و در همينجا از اين مدير محترم بخاطر همکاريشون تشکر ميکنم.

همکاری پارسی بلاگ

    معادل با     August 26, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
مدير محترم پارسی بلاگ فايل اسامی کاربران فعال وبلاگ رو ارسال کردند که جا دارد همينجا از ايشان تشکر کنم. اين دومين سرويس دهنده بعد از بلاگفا ميباشد که شفاف و روشن نهايت همکاری رو در جمع آوری اطلاعات انجام دادند . خوشبختانه ارتباط من با آقای حسين شرفی مدير محترم http://www.persianyahoo.com/ و http://www.persianweblog.com/ برقرار و در ای ميل ارسالی دقيقا روشن کردم که چه نوع اطلاعاتی را تقاضا دارم و اميدوارم با دريافت اين فايل صحت آمار تعداد کاربران فعال بسيار نزديک به واقعيت بشود. در ضمن اطلاع ديگر اينکه persianweblog بزودی راه اندازی خواهد گرديد.لازم به ذکر است که پرشين وبلاگ سايتی مرتبط با مجموعه پرشين بلاگ ميباشد.

Iranian Weblog

    معادل با     August 25, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
سرويس ديگری را که پيدا کردم وبلاگ Iranian Weblog هست. محيط کاربرش رو هم ديدم. اميدوارم که بتونم اونرو هم بررسی کنم . محيط نرم افزار به انگليسی هست و احتمالا در محيطش فارسی هم نميشه نوشت و اگر اين حرف درست باشه به اضافه اينکه کاربر ايرانی نداشته باشه در اون صورت معنی دار نيست که کاربراشو بخاطر فقط اسم ایران به سيستم اضافه کنيم

وبلاگهای فعال در بلاگفا-۱۳۳۹۶

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
دقت اين آمار خيلی بالاست و اونم به اين علت که ليستی از ۱۴,۰۵۲ کاربر فعال بلاگفا که در ماه گذشته post داشته اند در اختيار من قرار گرفت که جا داره همينجا درود بسيار بفرستم خدمت مديريت محترم بلاگفا. و اين کار من رو خيلی راحت کرد. در واقع آمار بلاگفا برای من يک کابوس بود و گرچه راههائی برای تخمين يافته بودم ولی فوق العاده کار وقت گيری ميشد و هرگز به اين دقت هم ممکن نبود. برای رسيدن به رقم ۱۳,۳۹۶ مورد کاربر فعال من ۱۵۰ رکورد رو به صورت تصادفی انتخاب و از بابت معيارهای مورد نظر کنترل کردم. کار سختی بود چون فقط username رو در اختيار داشتم و بايد هر کدام از آدرسها را به تنهائی وارد و اجرا ميکردم. در ازای اين کار نفس گير يک چيز با ارزش نصيبم شد و اون اينکه در اين وبلاگ گردی هر وبلاگ خاص و جالبی رو که ميبينم لينکشو فراهم کنم و در محل خاصی عرضه کنم که ايده اش تا حد زيادی جلو رفت. در ضمن حس ميکنم اونقدر وبلاگ ديدم که آروم آروم هر صفحه جديدی ميبينم ميتونم تا حد زيادی مشخصات دارنده وبلاگو حدس بزنم تو چه رنج سنی هست- جنسيتش چيه - روحيه اش چيه...... به هر صورت دور نيفتم از اصل مطلب که از ميان ۱۵۰ رکورد کنترل شده ۷ مورد معتبر نبود و به اين دلايل:
مسدود شده توسط بلاگفا- ۵ مورد
update نشده - ۲ مورد

در نتيجه ۹۵.۳۳۳۳۴٪ رکورد ها در رنج مورد نظر بودند که شامل ۱۳,۳۹۶ کاربر فعال در بلاگفا ميباشد

مسئوليتی بزرگ

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
من در وبلاگ نويسی يک آماتورم. از نوشتن در مورد کانادا شروع کردم
و فقط يک کنجکاوی که کجا وبلاگم را مستقر کنم باعث شد که به هر سرويس دهنده ای سرکشی کنم. ۵ ايرانی و اندازه انگستان دو دست خارجی و آنچه فهميدم روی وبلاگم منعکس شد و حالا به اينجا رسيده ام که تعداد user فعال ايرانی را بيابم. نوشتنی که تا جند روز پيش يک تمرين - و يا يک کنجکاوی بود هر دم بيش از پيش مرا به هراس ميافکند. ميترسم که با ارائه آمار غلط و استنباط ناصحيح ديگران را گمراه کنم.از اولين روز مديريت پرشين بلاگ آقای بوترابی خواننده ثابت اين وبلاگ بود و تا به امروز با بردباری حتی طنز گاه گزنده مرا تحمل و حتی تشويقم ميکند که دست به مقايسه ايرانيها و خارجيها بزنم و در جدولی آنرا ارائه کنم.آقای شیرازی مديريت بلاگفا نيز امروز کاری کرد کارستان و ليست کاربران فعال بلاگفا(14052 user) را برايم فرستاد و بانی اولين شفاف سازی و ارائه اطلاعات در اين بازار شد. و اين همه فقط بار مسئوليت را روی من بيشتر ميکند و وبلاگی تمرينی هر دم بيش از قبل برايم جدی ميشود و گاه بر خود ميلرزم که نکند اشتباه کنم. من به ايران و ايرانی عشق ميورزم و بزرگترين عذاب برای من روزی است که نآگاهانه به يک هموطن گرچه دور و ناديده ضربه ای هرچند کوچک بزنم.در طی امروز به تمام سرويسی دهنده هائی که ميشناختم از جمله پارسی بلاگ که اولين بار ديروز برخورد کردم ای ميلی ارسال کردم و از آنان در خواست ارائه اطلاعات و کمک برای اندازه گيری صحيح تعداد کاربر فعال کردم . با اشتياقی تمام منتظرجوابی مثبتم

ليست کاربران بلاگفا

    معادل با     August 24, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
آقای مهندس شيرازی مدير محترم BLOGFA در ای ميلی که به من رسيد ليستی از کاربران فعال در يکماه گذشته رو ارسال کردند که ضمن تشکر از ايشان به نظر من اين اولين گام در شفاف سازی تعداد کاربر فعال وبلاگه و اميدوارم که با همکاری ساير سرويس دهندگان بشه به نقطه روشنی رسيد.


وبلاگ فعال در بلاگ اسکای - ۸۸۱

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
تخمين تعداد وبلاگهای فعال روی blogsky کار دشواری است زيرا هيچ ليستی يا گروه بندی از کاربران وجود ندارد. زمانی اعلام شده بود که بلاگ اسکای ۶۰۰۰-۸۰۰۰ نفر کاربر ثبت شده دارد که ۱۰٪ آنها چينی و آلمانی هستند. من نسبت به وجود چينيها هيچ شکی ندارم ولی در بررسی ۶۹۳ وبلاگ من هيچ وبلاگ آلمانی نديدم. تنها راهی که بنظرم رسيد يافتن سر نخ از google بود. در search باkeyword کلمهblogsky تعداد رکورد ۱۷۷,۰۰۰بيان ميشود و همانطور که در کلاهبرداری search engine ها گفتم چنين رقمی واقعی نيست و تنها ۷۴۰ رکورد وجود دارد. از اين ۷۴۰ رکورد فقط ۶۹۳ رکورد در blogsky ثبت شده بود و از اين رقم فقط ۸۱ مورد وجود داشت که ايرانی و update در ماه گذشته بود. ۶۱۲ مورد به دلايل زير مرتبط نبودند:

بيش از ۳۰۰ مورد چينی
redirect و تغیير آدرس
يک مورد account terminated و جالب اينست که روح گرامی هنوز حضور دارد چون حتی يک مورد وبلاگ سکسی وجود نداشت ولی موارد آزاد انديشی فراوان بود.
و update نشده.
جالب تراينکه کيفيت ۸۱ وبلاگ update شده بالا و اکثرا فعاليت طولانی مدت داشتند.

بعد از اين بررسی وقتگير با yahoo سعی کردم که به استباط بهتری برسم که متاسفانه گرچه ۱۰۰۰ رکورد را نشان ميداد ولی موارد مرتبط با منظورم بسيار کمتر بود. در عين حال اين نکته مسلم شد که اين ۸۱ وبلاگ تنها وبلاگهای موجود نيستند و مواردی را برخورد کردم که نديده بودم. از طرف ديگر آخرين ردی که داشتم ليست ۱۵ به روز آوری روی سايت بود. که در آنها هم مواردی را برخورد کردم که تا آن لحظه نديده بودم.بررسی روی search engine عيب ديگری که داشت اين بود که آنانی که تازه ثبت نام کرده اند در محاسبه نيامده بودند. احتمال ميدهم که روزانه ۵۰ ثبت نام جديد داشته باشند و اگر به طور متوسط و با محاسبه در نظر گرفتن اينکه search engine هر ۱۵ روز سری به سايتها بزند شايد احتمالا ۷۵۰ ثبت نام جديد هم از قلم افتاده باشد. از طرف ديگر همانطور که گفتم وبلاگهای با سابقه هم بعضا در ليست search engine نبود و بهمين خاطر فکر ميکنم اضافه کردن ۵۰ وبلاگ ديگر به با سابقه ها که مدام به روز ميکنند خيلی دور از واقعيت نباشد. شايد برای بعضی از وبلاگنويسان فعال اين آمار۱۳۱ وبلاگ فعال دور از ذهن باشد و اينکه در قياس با ميهن بلاگ آمار بلاگ اسکای کمتر است که بايد اشاره کنم که کلا گرايش غالب روی وبلاگهای با سابقه سياسی يا اجتماعی است که طبيعتا در حوزه های خاصی خودش را نشان ميدهد. در بررسی روی ليست ۸۰۰ وبلاگ دانشجوئی تعداد کسانی که روی بلاگ اسکای جا گرفته بودند رقم بزرگی نبود که بعدا مفصل به آن میپردازم. در کل آمار کلی در مورد بلاگ اسکای با توجه به متدی که به نظرم ميرسد ۸۸۱ است. اگر کسی متد ديگری بنظرش ميرسم ممنون ميشوم که بدانم.

وبلاگ فعال در ميهن ۱۲۱۶

    معادل با     August 23, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص.برای دیدن جدول به صورت صحیح به canadacanada مراجعه فرمائید.
از ميهن بلاگ شروع ميکنم. اول از همه بگم که اين سايت بصورت فعالی ولاگهای با محتوی سکسی و سياسی رو پاک کرده و کنترل زيادی روی وبلاگها داره. موضوع جالب ديگه اينه که وبلاگهای گروهی در ميهن بلاگ محسوس هستن ولی از قبل هم گفتم که هدف من وبلاگ شماريه و سرشماری وبلاگنويس نيست.حتی ميتونم اشاره کنم به خاطر امکان ايجاد صفحات بيشتر موردی رو ديدم که يک وبلاگ ۴۶ صفحه ايجاد کرده بود و ذکر اين موضوع از اين لحاظ مهمه که اگر روزی کسی خواست وبلاگها رو بر اساس محتوی نگاه کنه اين رو هم در نظر بگيره و اما سرشماری:

قبل از هر چيز از تعداد ۲۰۰۰ وبلاگ ليست شده که قبلا هم اشاره کردم که هر وبلاگی بلافاصله ثبت ميشه و ليست انتظار نداره بر اساس بازبينی random من از ۵۳ وبلاگ ۱۵ مورد خالی هست و به اين دلايل:

صفحه حاوی اين عبارنه:اين وبلاگ ثبت نشده است و ميتوانيد ثبت کنيد
مخابرات نوشته که اين وبلاگ فيلتر شد.
صفحه سفيد مياد بی هيچ توضيحی و تعدادش هم زياده.
با توجه به ۲۸٪ فاقد هر محتوی تعداد وبلاگ موجود به ۱۴۳۴ کاهش پيدا ميکند.

جدول زير نشون دهنده تعدادی هست که از هر گروه بررسی کردم و آنهائی که بيش از ۱ ماه هست که update نشده اند:

گروه
تعداد
مورد بررسی
updateنشده
اخبار
۵۵
۱۰
۰

تجارت الکترونيک
۶۶
۱۰
۰

دينی و مذهبی
۵۱
۱۰
۲

دينی و مذهبی
۵۱
۱۰
۲

مقالات کامپيوتری
۶۵
۱۰
۱

عمومی
۲۷۴
۴۲
۱۱

برنامه نويسی
۱۶
۱۰
۰

کل
۵۲۷
۹۲
۱۴
يعنی ۱۵.۲٪ وبلاگهای مورد بررسی فعال نبوده اند و با توجه به اينکه کلا ۱۴۴۰ وبلاگ در ميهن بلاگ وجود داشته است استباط من اينست که ۱۲۱۶ وبلاگ فعال در ميهن بلاگ وجود دارد.

تعداد وبلاگهای ايرانی چندتاست؟ - مقدمه

    معادل با     August 22, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص.برای دیدن جدول به صورت صحیح به canadacanada مراجعه فرمائید.
حتما اينو شنيديد که ميگن تعداد کسانی که وبلاگ فعال دارن در ايران تا وقتی اين آمار دراومده بود نزديک ۶۰,۰۰۰ وبلاگه و ايران از اين بابت چهارمين کشور جهانه (آگه نخونديد اينجا رو کليک کنيد) و برای من ايرانی که همه آمارای کشورمون ۱۰۰ به بالا بين کشورهاست اين افتخار بود و غرور ملی بيجهتی که فکر ميکنم اکثرا به اين مرض دچاريم پذيرششو آسونتر ميکرد.نمونه اين افتخارو دراين مقاله به زبان انگليسی ببينيد.بررسی من ميگه اين همش يک شوخی بود و ميگم که چرا.

اول از همه ببينيم تعداد وبلاگ ايرانی يعنی چي؟
يکی از راههای بررسی تعداد وبلاگهای ايرانی آمار ثبت نامشونه.و همين آمار هست که مايه اين توهم شده. اين آمار رو هم معمولا خود سرويس دهنده ها ميدن. ايرانيها مثلا پرشين بلاگ اعلام کرده که ۵۰۰,۰۰۰ وبلاگ داريم که نزديک ۶۰,۰۰۰ تاشون فعاله.يا بلاگفا ميگه ۵۰,۰۰۰ وبلاگ رو جا داديم.يا مثلا Live JOurnalآخرين آمارش بيش از ۸ مليونه. بايد بگم اين آمارا فاقد هر ارزش ممکنيه. مثلا خودمو ميگم که در بيش از ۱۰ سرويس ايرانی و خارجی ثبت نام کردم.در بعضی از سرويسيهای خارجی به قصد تحقيق بيش از ۱۰ وبلاگ به ثبت رسوندم.پس در بررسی تعداد کل آمار ايرانيها بايد اين موضوع رو هم در نظر گرفت که نعداد زيادی از اونها مثلا هم در آمار پرشين بلاگ به حساب اومدن هم در آمار مثلا بلاگفا.موضوع بعدی اينه که اين ثبت وبلاگ انجام ميشه ولی از طرف ديگه بخصوص توی ايران بخاطر محتوی وبلاگو از کاربر ميگيرن و پاکش ميکنن ولی باز هم اين آمارا سرجاشونه.مثلا بلاگفا ميگه در يک روز ۱۰,۰۰۰ تا رو پاک کرديم ولی بازم اعلام ميکنه که ۵۰,۰۰۰ وبلاگ ثبت شده. اين آمارها از جای ديگه هم ضربه ميخوره که سرويس دهنده ايرانی که الزاما سرویس به ايرانی نميده و بخصوص در مورد blogsky که قبلا اعلام کرده بود که ۱۰٪ کاربرامون آلمانی و چينی هستند حداقل در مورد اين سرويس دهنده بازهم اين آمار کلی رو بيشتر زير سئوال ميبره.نتيجه ای که من ميگيرم اينه که آمار تعداد کل وبلاگها که از طرف سرویس دهنده های ايرانی و حتی خارجی عرضه ميشه فاقد ارزشه ولی برای اينکه بگم ماها چقدر خسيسيم در دادن اطلاعات به آمار live journal توجه کنيد:


8,063,987
total

2,600,000
general active

1,421,804
active in 1 month

864,854
active in 1 week

247,674
active in 24 hrs
يعنی نزديک به ۱۸٪ کاربران live journal در ماه گذشته فعال بوده اند و خواهيد ديد که نتايج مربوط به ايران شگفتی آوره.

ظاهرا هنوز اين تعريف نشده و بعضی فعال بودنو در update و پست مطالب در حداقل يک ماه گذشته ميبينن- بعضی هفته گذشته و بعضی در ۲۴ ساعت گذشته. از نظر من اين حجم مطالبه که مهمه. من ممکنه هر روز يک کلمه بنويسم. يک کسی ماهی يکبار ولی چند صفحه بنويسه و ۱۰ برابر اولی محتوی داشته باشه. چون هنوز در حد و قد و اندازه معيار گذاری روی محتوی نيستم من ملاکم ساده تر و بر اساس زمان به روز آوری هست تا محتوی.

اگر ميگيم وبلاگ ايرانی مقصود محتوی وبلاگه که به فارسی نوشته شده باشه يا به ايرانی بودن دارنده وبلاگ کار داريم. چون وبلاگهای انگليسی رو هم داريم که توسط ايرانی نوشته ميشه و اگر بخواهيم فارسی بودن محتوی را ملاک قرار دهيم بايد وبلاگهای افغانی و تاجيک را که از اتفاق وجود دارند هم در آمار بياريم.

از طرف ديگه خيلی از ايرانيها روی سرويس دهنده های غير ايرانی و عمدتا blogger هستند يا خودشون سايت مستقل دارند و گرچه سخته تخمينشون خوشبختانه راهی رو پيدا کردم که اونها رو هم بشه تخمين زد.

نتيجه: واضحا در اين تحقيق هدف من تعداد کل نيست بلکه کاربر فعال رو کار دارم که مشخصا در ماه گذشته وبلاگشو update کرده باشه. به ايرانی بودن دارنده وبلاگ کار دارم نه به زبانی که مينويسه.و نه فقط روی سرويس دهنده های ايرانی بلکه هرجا که يک فرد ايرانی مينويسه منظور نظر منه. از قيد محتوی و حجم نوشته ها هم ميگذرم که فعلا کار من نيست.در ضمن اين سرشماری وبلاگه نه سرشماری وبلاگنويس ايرانی چون وبلاگهائی هم هستند که گروهی نوشته ميشند ولی متاسفانه اونا رو هم فقط يکی حساب ميکنم.

تعداد وبلاگ فعال فارسی؟

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص

۱۰ روز ميشود که وبلاگ نويسی را شروع کرده ام و در اين ۱۰ روز به اندازه ۳ سال چيز جديد ياد گرفتم. از کانادا شروع کردم ولی بلافاصله منحرف شدم به سرويس دهندگان و الان که با پپيشنهاد آقای درخشان ۲ روزی ميشود که در حال بررسی تعداد وبلاگنويسان ايرانی هستم.اين پروژه ای است برای دل خودم و نتايج عجيبی گرفته ام که دوست دارم با ديگران تقسيم کنم. نتايجی غير منتظره که حباب حضور وبلاگی جامعه ايرانی را در عالم سايبر ميشکند. سعی خودم را کرده ام ولی واقعيت اينست که جامعه وبلاگنويس ايرانی برايم جديد است و هنوز منابع دريافت اطلاعات را خوب نميشناسم و همينطور feedback به اندازه کافی هم نداشته ام تا بدانم تا چه حد مسيرم صحيح است.ولی حس ميکنم يافته های من از واقعيت خيلی دور نيست. سعی ميکنم مداوما يافته هايم را بصورت مستقل post کنم و در انتها به يک سرجمع بررسم. در ضمن فکر ميکنم که متدی را يافته ام که ميتوان نه تنها وبلاگنويسانی را که در سرويسهای ايرانی جا گرفته اند شمرد بلکه آمار سرويسی دهنده های خارجی مثل blogger و همينطور کسانی را که بصورت مستقل از سرويس دهنده وبلاگ مينويسند شمرد. منتظر باشيد.

پرشین بلاگ , قدرتمند ولی با آینده مبهم

    معادل با     August 20, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
پرشین بلاگ که ۱۳۸۱ آعاز به کار کرد و حال حاضر به همراه چندین سایت و شرکت دیگر زیر مجموعه شرکت آریا گستر ( ۱۳۸۳) را تشکيل ميدهند شاید تنها سرویس دهنده وبلاگی است که دارای توان نسبتا خوب مالی- علمی و مدیریتی میباشد. پرشين بلاگ با دنيائی اميد و آرزو و با محيطی صميمی بسرعت به موفقيتی غير منتظره دست يافت و آقای مهدی بوترابی در ميانه راه برای محافظت از خطرات ناشی از اسم در کردن به شرکت پيوست و عملا تاکنون فرصت طلبانه توانسته است که اين مجموعه را که ميتوانست براحتی سقوط کند تا اين لحظه بعنوان بازيگر عمده صحنه سرپا نگهدارد و گرچه حرف و حديث بسيار است ولی از نظر من ايشان تيپ ايده آلی برای چانه زنی و تبديل اين فرصت به اسکناس است. وجود افراد صادق و همزمان حرفه ای مانند رضا هاشمی و عماد هنرپرور ودر کل تیم مدیریتی نسبتا منسجم و نیز داشتن business plan بر خلاف دیگر رقبا برای این سرویس دهنده موقعیت منحصر به فردی ساخته است که امکان بقا را به نسبت سايرين افزايش ميدهد.رویای مدیران بهره گيری از اين موفقيت و تبديل آن به شرکتی سهامی عام و ورود به بورس تهران تحت نام شرکت اطلاع رسانی پردیس است.


در مرداد 84 پرشین بلاگ آمار تعداد user را 500,000 - تعداد بازدید از صفحات را 500,000 و در اسفند 83 تعداد کاربر فعال را 58,000 اعلام نمود. با سرشماری من از وبلاگها در هر گروه به رقم 90,000 رسیدم و با توجه به لیست انتظار منفور و اولين بار در جهان تخمين تعداد واقعی کل کاربر فعال و غیر فعال غیر ممکن است ولی جای شک است که اين لیست 400,000 نفره باشد چرا که یک حساب ساده برای زمانی که لازم است صرف بررسی محتوی با توجه به رعایت دستورالعمل مدیران گردد و رشد درخواستها و گرچه از کاربران استمداد نموده اند عملا غير ممکن است که اين ليست با شرايط فعلی به روز شود.البته برای مديران آتو دست کسی ندادن حياتی است و ملاحظه کنيد که يک سيستم فاقد يک search ساده است و اگر امکان داشت اين ليست update شده ها را هم برميداشتند.

آگر بخواهم در کل راجع به امکانات نرم افزاری این سرویس اظهار نظر کنم باید بگویم که مینیمم امکانات را داراست و شايد بشود کم نقص بودن و user friendly بودن را نقطه مثبتی تلقی کرد. 2 روز پیش چندین دلیل داشتم که در پرشین بلاگ بمانم يکی فارسی نويسی و يکی بودن در يک جمع ايرانی که خوشخيالانه فکر ميکردم از اين راه برای وبلاگم خواننده پيدا ميکنم که اين ليست انتظار و ليست update ها که مثل برق و باد ميگذرد و از Aug 16th ,2005 وجود add-on که blogger برای Microsoft Word گذاشت ديگر دليل عمده ای برای ماندم وجود ندارد . این add-on را من نصب کرده ام و راحت و بی نقص فارسی مينويسد و گرچه هنوز تمام امکانات word کار نميکند ولی چيز ايده آلی است که بصورت مفصل دربارش با توجه به نقش تعیين کننده اش مينويسم .

سرعت این سيستم معمولی و در زمان اوج ترافیک دیوانه کننده است.گاهی برای یک post یا تغيیر قالب زمانی طولانی بايد منتظر ماند . یکبار هم نوشته هامو رو که طولانی هم بود از دست دادم چون به علت عدم ارتباط IE پیغام خطا داد و در بازگشت به ادیتور از من رمز درخواست کرد که بعد از ورود به سيستم همه چیز از بین رفته بود.

هزینه های زیاد این شرکت را وادار کرده تا برای درآمد زائی دست به هر کار ممکنی بزند مثل resseler host service یا فروش کارتهای استفاده از اینترنت و بدترین و نامطلوب ترینش البته برای user بنر تبلیغاتیشه که در بدترین جا درست روی اسم وبلاگ رو گرفته و 90 درصد وبلاگها نمیدونن چکارش کنن و شرکت هم اهمیتی نداده که یک راهنما یا دستورالعمل برای user ها بده و این بزرگترین نشونه طرز فکر و نگاه مديريت فعلی شرکت به user هاشه و اگر برای اونا ارزشی قائل بود اینکار رو به روش مناسب تری انجام میداد گرچه شاید امیدشون اینه که تعداد کليکهاشونو بالا ببرن و شایدم میگن خدمات مجانی دارن میگیرن جونشون دره.

حتی اگر پرشین بلاگ موفق بشه تبلیغات هم بگیره که در ایران قاعدتان با روابط و از طریق گرفتن از شرکتهای دولتی امکان پذیره که من اينو بعيد ميدونم و بخش خصوصی هم به علت نبودن زیر ساختارهای لازم برای پرداختها عملا برگشت پول مطمئنی نداره که در اينترنت تبليغات کنه تمام اين درآمدبه نظر من در حدی نخواهد بود که شرکت بتونه راحت و بی مشکل توسعه پیدا کنه و اگر روزی واقعا شرکت به بن بست برسه و نفسش از یک طرف از دولت -user از طرف ديگه -بازیهای وقت و بیوقت سخت افزار و محبت هکرها و.... ببره بنظر من مسئولیت نا حد زيادی متوجه خودشونه که هيچ امکانی رو به نرم افزار اضافه نکردند و اصلا همين موضوع فارسی نويسی رو در نظر بگيرين چطور Microsoft برای رقيبش Google اين امکانو داده و برای شريکش نداده و مگر شما نميگيد که ما و Microsoft يک جون در ۲ بدنيم؟!!!!!

Pro: به نسبت ایرانیها
ادیتور خوب
راهنمای خوب
قالبهای زیاد
آدرس جا افتاده
غلط یاب آتی البته اگر فارسی باشه و بدرد عده ای خیلی میخوره
con:
امکانات زیر معمولی
فشار بیشتر روی user چون پرشين بلاگ خيلی توی چشمه.
pro:به نسبت خارجیها بخصوصblogger
غلط یاب بازم ميگم به شرط فارسی بودن
Con :
نبودن محیط multi user
اداره نکردن چند وبلاگ در یکجا
فضای اضافی ندادن
و خيلی چيزهای ديگه
کلام آخر: مشترک پرشین بلاگ بودن مثل سوار شدن به پیکان تکنفره !!! و بی کولريه است که يه تریلی با فاصله کم هميشه دنبالته و هر دم میخواد بزنه لهت کنه و بدبختيش اينه که راه هم نميره .بعد از ۳۰ سال نوآوريشون تغيير چراغ بود!!!! گرچه پيکان حسن هم داشت مثلا سرويس مجاز که فکر کنم توی دهات هم بود و اگر نبود ٪۹۰ همسايهات بلد بودن که تعميرش کنن.پرشین بلاگ هم مثل پیکان که ماشین ملی و افتخارمون بود !!!! وبلاگ ملیمونه و حیفه کارخونش تعطیل بشه و کارگراش بدبخت بشن ولی حیف که زمان در عالم تکنولوژی حرکتش سریعه و ایران هم هر دم در تحول.اگر بخوام نتیجه گیری کلی بکنم باید بگم اگر تو ایران بودم بازم persianblogبهترین انتخاب بود ولی برای اینطرف آبیها با توجه به امکانات سرویسیهای دیگه و آزادی که هر چه خواهد دل تنگت بگو انتخاب پرشين بلاگ منطقی نيست.

در انتها فکر میکنم که 4 تا سرويس رو بررسی کردم و یکی دیگه هم بود بنام persianlog نه بلاگ که به گفته مدیر محترمش 9,300 تا user داره و به فرمایش خودشون تنها یک تجربه است و نرم افزارش هم چیز قابل تعریفی نیست و پر از مشکل .خوندم آقای درخشان تعداد سرويس دهندگان رو اندازه انگشتهای دست يک آدم ذکر کرده بودند.راستش نفهميدم يک دست يا هر دو دست. اگر يک دست باشه کار من تمومه ولی اگر ۲ دست باشه بی زحمت خدا خيرتون بده به من بگيد تا اونا رو هم بررسی کنم.در ضمن سعی ميکنم توی اين يکی دو روز در حد توانم به يک تخمين از تعداد کاربران فارسی زبان برسم. چندين بار سعی کردم برای آقای درخشان يک comment بذارم ولی صفحه کامنتشون باز نميشد و ظاهرا با وجوديکه رولزرويس سوار ميشن آينه بغلشون شکسته.

میهن بلاگ , گروهی جوان و با آرزوهای بزرگ

    معادل با     August 19, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
ميهن بلاگ توسط گروهی جوان اداره ميشود و طراح و برنامه نويس سيستم عليرضا عسکری - ۱۷ ساله- دانش آموز سال سوم دبيرستان مغز متفکر و صاحب عمده اعتبار ميهن بلاگ است.


آقای عسکری در مصاحبه با روزنامه آسيا و وبلاگ مدير تعداد عضو ثبت نام شده را ۲۱۰۰۰ کاربر - ۲۰۰ کاربر جديد در روز و افراد online همزمان را در بعضی اوقات ۱۰۰۰ نفر ذکر ميکنند. با توجه به اينکه بر خلاف پرشين بلاگ ليست انتظاری برای ورود به ليست وجود ندارد با سرجمع کوچکی از گروهها به رقم حدود ۲۰۰۰ رسيدم. اين رقم هم برای ميهن بلاگ که در آبان ۸۳ راه اندازی شده است و در حال حاضر نشخه 3.1 بتا است باز هم رقم اميدوار کننده ای است بخصوص اينکه تعداد کاربران فعال در آن بالاتر از متوسط ايرانيهاست.


دستبرد هکر به بانک اطلاعاتی و از بين رفتن اطلاعات يک سری از کاربران - از کار افتادن ۴۸ ساعته سرور و نقايص نرم افزاری بسيار فراوان اين سيستم باز هم چيزی از ارزش تلاش فوق العاده آقای عسکری و همکاران نمی کاهد.
آقای عسکری وجود چندين آدرس domain که کاربر ميتواند به دلخواه از هر يک استفاده کند را صادقانه به جهت دور زدن فيلترينگ مينامد وآنقدر آزاد انديش است که به وبلاگهای صرفا سکسی ۳ روز مهلت تغيير محتوی ميدهد و بلاگهای آموزشی و علمی مرتبط با سکس را از شمول خارج ميکند.


امکانات اضافی سيستم به شرط درست کار کردن فوق العاده است ولی bug های آزار دهنده فراوانند.
مشتی از خروار مشکلاتی که در طی کار با سيستم برخوردم:


محلی برای تغيير password پيش بينی نشده است و عملا برای من پيش آمد که آنرا فراموش کنم. در E-mail دريافتی پسوردی فرستاده شد که عمرا به يادم نخواهد ماند و راهی برای تغيير آن نيست.


اديتور wyswyg قالب يک امکان استثنائی است ولی ۱ ساعت سعی کردم که تغييری کوچک بدهم ولی هر بار خطا مانع شد و IE بسته ميشد.


اصلا يادشان رفته که برای سيستم logout بگذارند گرچه شايد حکمتی دارد که از آن بی خبرم.


اصلا چرا راه دور بروم.لينک وبلاگ من در وبلاگ مدير سيستم راه به ناکجا آباد ميبرد چون خيلی ساده در نوشتن لينک دقت نشده است و به اين شکل نوشته اند:


http://http//admin.MihanBlog.Com


در رابطه با مقايسه امکانات با persianblog:


pro:
وبلاگ گروهی با تعیين سطح دسترسی افراد.
RSS
موضوع بندی مطالب که کاربرد آنرا در وبلاگ !33pol مشاهده کنيد.
ايجاد صفحات اضافی که يک نمونه آنرا در آدرس:
Http://canadacanada.Mihanblog.com/?PageId=1 مشاهده ميکنيد و خود اين صفحه امکانات مديريت و رابط کاربر را نشان ميدهد.
جستجو در وبلاگ.
خبرنامه
نظر سنجی
counter
مديريت ۶۰ لينک
اتصال وبلاگ به domain
مترجم قالب از blogfa-blogsky-persianblog به ميهن بلاگ
draft
امکان استفاده از چندين آدرس که بخصوصmyblog.ir کوتاه و جالب است
لينک به ادامه مطلب تا ۶۰ تا
آگهی ندارد


con:
help ندارد
اديتور بسيار ساده


کلام آخر: در حال حاضر به خاطر bug های بسيار زياد - مشکلات امنيتی و مديريتی مخاطرات داشتن يک وبلاگ جدی در ميهن بلاگ بسیار است ولی بهتر است که mihanblog را زير نظر داشت و شايد هم جا پائی در آن داشت. چه کسی ميداند شايد عليرضا عسکری با آن عزم و اميد و آرزو Bill Gates ديگری باشد اگر از امکانات مالی و نيروی فکری ديگران بهره صحيح بگيرد . آز طرف ديگر Bill Gates براحتی وارد دانشگاه شد ولی رهايش کرد ولی آقای عسکری همين تابستان را فرصت دارد که به ميهن بلاگ برسد و از همين الان به فکر کنکور و نگران سال آينده است.

بلاگ اسکای , وجود روح در اینترنت

    معادل با     August 18, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص


با بررسی روی بلاگ اسکای من داره کم کم باورم ميشه که ارواح هم در اينترنت حضور دارند. سايت blogsky که حتی معلوم نيست دقيقا از کی راه اندازی شده و ظاهرا ۲ ساله است از اعجاب انگيز ترين سايتهائی است که من تاکنون ديده ام. مخفی کردن هويت گردانندگان برای هکرها امری طبيعی است ولی برای يک سرويس دهنده يا programmer غير منتظره است.خبرنگار همشهری هم از اين موضوع در عجب است چون در مصاحبه توسط E-mail سئوال ميکند که چرا هويتتان مخفی است و در جواب ميفرمايند:"شهرت به حريم خصوصی افراد لطمه وارد می آورد." اين جمله ای نيست که اولين بار توسط Madonna به زبان آورده شد؟!!!!!!.
اين سرويس ظاهرا زمانی ۶۰۰۰ الی ۸۰۰۰ مشترک داشته که به گفته روح گرامی ۱۰٪ آنها آلمانی و چينی هستند و من در يک search در google برای کلمه blogsky به اين نکته ايمان آوردم. فقط در صفحه اول لينکها سری آدرسهای cnsm31.blogsky.com همه شما را به يک سايت چينی redirect ميکند و تا آدرس cnsm37 همه همين بود و باز هم همين سايت تعداد ديگری هم ثبت شده دارد.در بررسی کوتاهی متوجه شدم که تعداد زيادی از وبلاگهای ايرانی به جاهای ديگه کوچ کرده اند و بهمين خاطر شايد تعداد وبلاگهای فعال در اين سايت بسيار کمتر از ارقام ذکر شده باشد.
به اولين لينک گوگل دقت کنيد که توضيحات روشن کننده ای دارد:
entezar.soft.my research.falgir
ahayiranian-kojaiid.asoodeh.397
afghanmusic.happy birthday blogsky
آقای entezar.soft ما مردم ايران همينجائيم ولی شما کجائيد؟ تولدت مبارک و مرسی از سرگرم کردنمان با موزيک افغانی و فالگير. پروژه تحقيقاتيت مورد احترام ولی افکار و روحيات وبلاگ نويس را آلت دست قرار نده.
صفحات ورودی اين سايت انگليسی است و روح گرامی ادعا ميکند که علت انگليسی بودن ايجاد يک سرويس قدرتمند برای تمام زبانها و مليتهاست و اگر اين حرف درست باشدحتما صفحات داخلی که فارسی-انگليسی است به اين هدف درست شده اند که جهانيان را به زبان شيرين فارسی آشنا کند و اصلا من شک قوی دارم که اين نرم افزار از پايه توسط روح گرامی نوشته شده باشد و زحمتی که کشيده شده است فارسی کردن بعضی جاها- امکان فارسی نويسی و تاريخ شمسی بوده است و گرنه کدام برنامه نويسی است که محصولی توليد کند و يک help يا FAQ ساده برايش نگذارد.
هک شدن اين سايت توسط مش قاسم و پسران و همينطور در دسترس نبودن archive و comment به مدت ۲ هفته !!! برای پاره ای تغييرات من را به اينجا رساند که نه از بابت امنيت و نه از بابت تدوام خدمات هم نميشود آسوده بود
موضوعی که مرا سرکار گذاشت unlimited storage space بود که بسيار خوشحال شدم که يک سرويس دهنده ايرانی برای اولين بار در جهان فضای نامحدود ميدهد ولی هرچه گشتم تلاشم بی فايده بود. فقط لوگو را upload ميکند آنهم تا حد 15KB. در حيرت بودم که فضای نامحدود به چه معنی است که يادم آمد اوايل آمدن کامپوتر به ايران يکی در روزنامه آگهی ميداد:" کامپيوتر رنگی" برای خر کردن عوام کامپيوتر نابلد بر وزن تلويزيون رنگی.
بهر صورت در مقايسه با persianblog:
pro:
RSS
counter ساده
کنترل بيشتر روی comment
سرعت خوب
نبودن آگهی
con:
بقيه چيزها!!!!!
در يک کلام: مشترک blogsky شدن مثل سوار شدن به اتوبوسی کم مسافر است که در ميانه شب راننده اش سکته کرده و مرده ولی بعضيها بی خبر ازبه ته دره رفتن آتی همچنان دارند تو دفترچشون يادداشت مينويسند. تا دير نشده از پنجره بيرون بپريد .

بلاگفا , سایتی تکنفره ولی پر آتیه

    معادل با     August 16, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص

بلاگفا با مديريت مهندس جوان و با استعداد عليرضا شيرازی(مديرparseek.com ) نه يک شرکت بلکه سايتی است تک نفره ! با امکانات نسبتا خوب و برنامه نويسی کم اشکال در مقايسه با ديگر سروسی دهندگان ايرانی. ادعا شده است که ۵۰۰۰۰ user و ۴۰۰۰۰۰ هزار بازديد کننده در روز دارد که کمی اثباتش برايم مشکل است بخصوص اينکه هيچ ليستی از وبلاگها ارائه نميشود.
مهندس شيرازی بيان کرده اند که در يک روز ۱۰۰۰۰ وبلاگ غير فعال را حذف کرده اند و من ماندم که چگونه؟ با يک query! پس دعا ميکنم که مهندس هميشه در وقت کار کردن با کامپيوتر هشيار باشند تا به اشتباه وبلاگ دارانی را داغدار نکنند. در ابتدای ثبت نام تهديد ميشوی که اگر ۳ ماه غير فعال باشی حذف خواهی شد ولی من در گشت و گذاری کوتاه وبلاگی را ديدم که از ديماه ۸۳ به روز نشده بود.

سياست اين سايت بنظر بسيار ليبرال آمد و سايت از آزادی بيان سياسی دفاع ميکند ولی همزمان التماس دعا دارد که حال ما دريابيد و در نوشته ها رعايت کنيد. سايت خود را متعهد به حفظ حريم خصوصی کاربر ميداند و ميگويد به همين جهت اطلاعات زيادی را در بدو ثبت وبلاگ نمی گيريم و ساير اطلاعات را هم کد شده نگهداری ميکنيم!!!

روزنامه آسيا در مقدمه مصاحبه با مهندس شيرازی سايت بلاگفا را يکی از بهترين و قويترين سرويسهای وبلاگی جهان !!!! ناميده است که بنظرم جوک با مزه ای است و از نظر من از لحاظ برنامه نويسی بلاگفا در ميان ساير ايرانی ها نه در جهان!!! فقط يک متوسط است. ديروز در تمام ساعات باز کردن يک صفحه جگرخونی بود و دائما پيام بی ربط ميداد و البته آقای مهندس گفتند که در لحظاتی ۱۰۰۰ user در حال استفاده بودندو وقتی سايتی توان جوابگوئی به ۱۰۰۰ بازديد کننده همزمان را ندارد در حالی که ۵۰۰۰۰ user ثبت شده دارد چگونه ميشود به آن سايت لقب يکی از بهترينهای جهان را داد.بيش از اين حق کشی نکنم و شما را ارجاع بدهم به مجله بلاگفا که حتما ارزش ديدن را دارد.

مقايسه با persianblog:

pro:
 • مديريت link تا ۳۰ link
 • امکان uploadيک عکس به عنوان لوگو
 • RSS
 • تنظيم ساعت و تاريخ post به دلخواه
 • نداشتن آگهی در حال حاضر

con:
 • در اديتور امکان preview نيست

در يک کلام:بنظر می آيد که سايت بلاگفا رابايد دارائی شخصی و يک تجربه برای آقای مهندس شيرازی تلقی کرد تا يک business سازمان يافته و دارای هدف و وبلاگ نويس جدی اين سايت را انتخاب نميکند

ملاک های انتخاب سرویس دهنده

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص


اول بگم که من يک آماتور در وبلاگ نويسی هستم ولی از طرف ديگر راضی نميشوم که با هر چی دم دستم هست بسازم و هميشه دنبال اينم که يک قدم بهتر بشم. نوشتن درباره سرويس دهنده های وبلاگ کار دشواری هست چون مسئله ای تکنيکی است و من هنوز بينش کافی برای ارزش گذاری روی خدمات آنان را ندارم و بنابرين بهتر است اين نوشته ها را انعکاس يک آماتور در وبلاگ نويسی بدانيد که ميخواهد نظرش را بيان کند.


فاکتورهای متعددی را من در ارزش گذاری اين سرويس دهندگان ديده ام که فهرست وار بيان ميکنم:

 • فارسی نويسی در وبلاگ
 • تعداد کاربران سرويسی دهنده
 • امکانات اضافی و آماده
 • سرعت بالا آمدن صفحات
 • تيم support شرکت
 • سياست تبليغاتی شرکت
 • سهولت کار با ويرايشگر
 • امکان تداوم وبلاگ
 • پشتوانه قوی مالی و مديريت شرکت


در مورد فارسی نويسی تا اين لحظه هيچ سرويس دهنده خارجی را نديده ام که فارسی و انگليسی را توام با هم صحيح ارائه دهد. گرچه وبلاگ نويسان زیادی هستند که وبلاگ انگليسی مينويسند ولی برای فارسی نويسی اين موضوعی حياتی است.


در مورد سرعت بايد بگم که اين موضوعی مهمه.در اين چند وقت گاهی برای مدتی طولانی در تمام شبانه روز صفحات يا بالا نمياومد يا اونقدر کند که بايد از خيرش ميگذشتم.


ما وبلاگ مينويسم که خونده بشه و تعداد دارندگان وبلاگ و در نتيجه استفاده کنندگان بسيار مهمه چون شايد قوی ترين روش تبليغ برای وبلاگ در معرض بودن وبلاگ در ليست update هاست.


در مورد امکانات اضافی بايد بگويم که سرويسی دهنده های فارسی به غير از مورد استثنا mihanblog بقيه چيزی را عرضه نکرده اند.


در مورد راه اندازی وبلاگ اينطور حدس ميزنم که بعضی از سرويس دهنده های ايرانی فقط و فقط يک نفر هستند و شايد نرم افزاری خارجی را فارسی کرده و بعيد هم نيست که سرور در منزلشان باشد و بعنوان سرگرمی يک سروسيس وبلاگ راه اندازی کرده اند. از اين جهت اين قضيه مهم است که فقط يک کار گروهی حرفه ای ميتواند مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری را حل کرده و بتواند به user جوابگو باشد. در اين گشت و گذار شرکتی را ديدم که درخواست کرده بود که سئوال و مشکلاتتان را توسط ای ميل نميتوانم جواب بدهم و بد نيست مقايسه ای کنيم اونا روبا خدمات شرکتهای خارجی. گرچه توی ايران تا حالاش اينجور بوده که customer service بی معنی بوده.


در مورد سياست تبليغاتی و درآمد زائی شرکتها با وجوديکه اکثرا اين خدمات را رايگان ميدهند ولی گاهی آنقدر فضا برای کاربر تنگ ميشود و آنقدر از زمين و زمان آگهی ميبارد که قاعتا بازديد کننده از وب لاگ قادر به تمرکز روی مطلب نيست. خوشبختانه هنوز بازار تبليغات online ايران به اين شکل نيست.


ويرايشگرها همه به يک شکل نيستند و از اين بابت که عمدتا سر و کار وب لاگ نويس با ويرايشگر است وجود ويرايشگر user friendly و بدون bug غنيمت است.


وبلاگ ما بخشی از شخصيت ماست که داريم به بازار عرضه ميکنيم. خوب اگر وبلاگ ما بی جهت و فقط بخاطر نظر فردی کسی پاک بشه چی ميشه ؟ من که شخصا روی سرويس دهنده های ايرانی بصورت اتوماتيک دچار خود سانسوری ميشم گرچه وبلگ ها برای اين بوجود ميان که حرف بزنيم.از طرف ديگه مسئله security رو نميشه دست کم گرفت اگه بخاطر ضعف دانش فنی شرکت وبلاگ هک بشه چی ميشه؟


وب لاگ به قول بغضی از دوستان مثل بچه آدم ميمونه و اصلا دوست نداريم وقتی متولد شد شاهد اون باشم که بخاطر مسائل مالی يا سو مديريت هم شرکت و هم وبلاگ ما با هم دود بشه و به هوا بروه.


امروز بيش از اين ظرفيت نوشتن ندارم.اگر ايده ديگری داريد لطفا بيان کنيد تا دل من هم خوشحال بشه چون بازار comment ام شديدا راکده.


فردا ذرباره يکی از شرکتهای ايرانی مينويسم.

چرا persianblog را انتخاب کردم؟-مقدمه

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
قبل از هر چيز بگويم که اين اولين تجربه وبلگ نويسی من است. تاهمين چند روز پيش اصلا وب لاگ نويسی را به رسميت نمی شناختم و رويای من داستن يک وب سايت بود.کمی کامپيوتر ميدانم و اين را هم ميدانم که ساختن وب سايت حرفی است و نگهداری از آن حرفی ديگر.حرفها داشته ام و دلم ميخواسته آنچه را که ياد ميگيرم با ديگران قسمت کننم ولی بزرگی پروژه داشتن وب سايت هميشه مانع بوده است که اقدامی کنم .اولين تجربه من با وب لاگ با search برای بهترين host و سرويس دهنده ای که بيشترين user را دارد به blogger رسيد ودامنه اسفاده کنندگان فارسی مرا متقاعد کرد که اين راهی برای حضوری سريع درفعاليت اجتماعی مجازی است ولی چند روز تجربه با اين سرويس مرا به اينجا رساند که blogger حداقل به درد من يکی نميخورد و ميگويم که چرا.

نوشتن وب لاگ با اعمال شاقه

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
اين مطلبی بود که چند روزپيش در بلاگر نوشته بودم:
شنیده بودم که وبلاگ راه انداختن کار 2 دقیقه است ولی تجربه من چیز دیگری هست و بیشتر مسئله هم از فارسی نوشتن میاد.انتظار من از بلاگر که وابسته به گوگل است چیز دیگری بود و فکر میکردم اینقدر احتیاج به ور رفتن به کدهای اچ تی ام ال نباشد.میبینید که جرات ندارم که یک کلمه انگلیسی بنویسم یا جرات ندارم اشتباهم را تصحیح کنم چون مدتها با کلمات باید موش و گربه بازی کنم.از طرف دیگه تمپلیت هائی که دیگران لطف کرده اند و روی اینترنت گذاشته اند هر کدام نقصی دارد مثلا همین تمپلیت کامنت ندارد و هنوز نمیدانم که چه باید کرد. سعی کردم با فرانت پیج صفحه را طراحی کنم و بعد کپی پیست کنم ظاهرا مشکلی دارد که ازش بی خبرم و صفحات درست بارگذاری نمیشود.خیلی فکر و طرح داشتم که میخواستم توی این وب لاگ پیاده کنم ولی ظاهرا دست به نقد نوشتن مشکلات داشتن وب لاگ است

اولین نوشته در پرشین بلاگ

    معادل با     August 15, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
اين اولين مطلبی است که در persianblogمينويسم و بيش از هر چيز از اين خوشحالم که اين سرويس دارای ويرايشگری است که فارسی را درست تايپ ميکند. در جند روز گذشتهblogspotبيچاره ام کرد.

فیلم 13 ,هدیه تهرانی و تشکر از آقای وجید رهبانی

    معادل با     August 12, 2005

اقای وحید رحبانی کارگردان و هنرمند جوان ولی خام سینما و تئاتر ایران در روز 7 آگوست 2005 چنان کلاه گشادی بر سر عده زیادی از ایرانیان ساکن تورنتو گذاشت که من یقین دارم فراموش ناشدنی است. این نوشته گزارش این روز جنجالی است. همینطور آنچه در این روز بر من گذشت باعث شد که به دنبال یافتن راهی که صدای مرا به دیگران برساند به وبلاگ نویسی کشیده شوم.

آنچه باعث شد که انگیزه لازم در ساختن این وب لاگ فراهم شود بی شک شخص آقای وحید رهبانی بود که با شاهکارشان 350 ایرانی را در بعد از ظهر یکشنبه 7 آگوست مات و مبهوت کرد. آگهی تمام صفحه فیلم 13 با بازیگری هدیه تهرانی که در بیشتر تبلیغ نامه های تورنتو منتشر شد و بخصوص روی ممنوع شدن این فیلم در ایران نکیه میکرد باعث شد که حتی 100 نفر نتوانند وارد سالن شوند. از محتوای فیلم 20 دقیقه ای کوتاه ایشان بگذریم که شخصا هیچ نکته مثبتی را در آ ن ندیدم ( و شاید خنگم) بیش از 5/1 ساعت شاهد برخورد مردم خشمگینی بودم که احساس میکردند ازشان کاهبرداری شده است

:چند سئوال و جوابهای ایشان - س-چرا به مردم نگفتید این فیلم کوتاه است ج-مگر هر کسی فیلم بلند میسازد مینویسد که فیلم بلند است و در ثانی استانلی کوبریک هم از فیلم کوتاه شروع کرده است و یادمان رفت که به ایشان بگوئیم که ظاهرا استانلی کوبریک فیلم کوتاه نساخته و اگر میساخت و الیزابت تایلور هم درش بازی میکرد و سرتاسر فیلم یک کلمه هم حرف نمیزد و بعد ایشان میامدند کانادا و یک صفحه تمام از نشریاتی را مثل تورنتو استار و غیره برای تبلیغ فیلمشان با اشاره به ممنوع بودن این فیلم بخاطر سنت شکنی اختصاص میداد مردم کانادا با ایشان چه میکردند

س- این فیلم چه مشکلی داشته است که توقیف شده است ج-مسئولین 2-3 دقیقه اول فیلم را دیده اند و نفهمیدند که هدیه تهرانی از کلاه گیس استفاده میکند و بنابرین توقیفش کردند

س-خانم هدیه تهرانی را چطور راضی کردید که در فیلم شما بدون دستمزد بازی کند ج-نمیتوانم بگویم که چطور ایشان را راضی کردم البته با خنده ملیح

س-اصلا موضوع این فیلم چی بود ج-نمیدانم باید از نویسنده فیلمنامه سئوال کنید

س-دلیل انتخاب نام 13 چه بود ج-نمیدانم اینها ستوالاتی است که باید از نویسنده فیلمنامه سئوال کنید

س-شما از مردم سواستفاده کردید ج-اصلا اینطور نیست و مردم اینجا آمده بودند که هدیه تهرانی را با تاپ ببینند و بهمین خاطر ناراضی هستند.

نکته جالب حضور دکتر رضا براهنی در محل بود که سعی میکرد مردم را با حرفهای بیربط آرام کند و اینجا بود که متوجه شدم ایشان چیزی از سینما نمیداند و در ضمن از واقعات ایران هم خیلی فاصله گرفته است. و جالب اینکه ایشان هم چیزی از فیلم نفهمید و حسن فیلم را در این میدید که هدیه تهرانی را در این فیلم زشت نکرده اند البته در مقایسه با نیکول کیدمن در فیلم ساعتها که دماغ گنده ای برایش گذاشته بودند و در ضمن میزان دستمزد هدیه تهرانی را هم در هر فیلم چیزی حدود یک میلیارد تومان ذکر کردند که مشخص شد از واقعات ایران تا چه حد فاصله گرفته اند بهر صورت این حرفهائی بود که به دلم بود بگم و گرچه مدتها بود دلم میخواست روی وب حضور داشته باشم و حرفم را بزنم ولی آقای رهبانی سبب خیر شدند و من وب لاگ نویسی را شروع کردم.ممنون آقای رهبانی.

Send this post to BalatarinSave this post to del.icio.us

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر