یک سئوال درباره مصاجبه دکتر اعرابی با تورنتو استار

    معادل با     October 03, 2005

یک نفر که مصاحبه دکتر اعرابی را با تورنتو استار از طریق این وبلاگ خوانده از من سئوال میکند که اگر دکتر اعرابی در 5 سالگی از ایران خارج شده چطور در درس عربی که خاص دوره راهنمائی هست نمره پائین گرفته؟

Anonymous said...

As it's been mentioned in his interview, their family has been to a number of countries before migrating to Canada. I think he has taken his exams in Iran, and the travels have been the reason why he had failed some of the courses.

Anonymous said...

test CP

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر