آیا ایران کشور ثروتمندیه ؟

    معادل با     October 07, 2005

خارج از ایران و حداقل در تورنتو خیلی از کانادائیها فکر میکنن ماها پولدار هستیم ولی من اینو باور ندارم. به این آمارها توجه کنید:.
Companyارزش شرکت - $فروش سالیانهنقدینگی
Google87B4.5B1.2B
Microsoft266B40B40B
Wall Mart182B300B2.6B

اگر ایران رو یک شرکت بزرگ تولیدکننده و یا ارائه دهنده خدمات با 70 میلیون پرسنل فرض کنیم با وجودیکه نفت گرون شده , آیا کل فروش شرکت ایران به پای فقط شرکت Wall Mart میرسه؟
میگن وضع ذخیره ارزی ایران بد نیست. آیا کل پول نقد و پشتوانه شرکت ایران به پای Microsoft میرسه؟

و انوقت تا 1$ نفت گرون میشه کانادائیها چشماشون از حدقه بیرون میزنه و یا اگر 10 سنت بنزین گرون بشه فکر میکنن تمام ثروت عالم را ماها داریم میچاپیم و فراموش میکنند که این Corporate ها هستند که ثروت جهان رو در اختیار داشته و مردم رو برده خود کرده اند.

روزی افسوس میخوردم که چرا در ایران McDonald مانند بسیاری از کشورها نداریم ولی امروز دیگه اون جور فکر نمیکنم. باز شدن هر شعبه از corporate های جهانی یعنی بردگی و نیز از دست رفتن تعداد زیادی شغل آزاد و امیدوارم ایران هرگز وارد عصر " برده داری نوین " نگردد.

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر