روز شمار این وبلاگ - August 25-27, 2005

    معادل با     October 02, 2005

August 25, 2005 : لیست وبلاگهای فعال پارسی بلاگ میرسد.

August 26, 2005 : وبلاگهای فعال در پرشین لاگ و پارسی بلاگ را محاسبه میکنم.

August 27, 2005 : بخش اول وبلاگهای فعال پرشین بلاگ را محاسبه میکنم.

وبلاگ جشن تولد وبلاگهای فارسی را میبینم.البته قبل از پاک کردن ای میل ها.جوی پر از بدبینی, اتهام, انفعال, اهانت و دشمنی میبینم. نمیدانم این جنگ و دعوا سر وزارت و وکالت وبلاگستان است یا اینکه همگی در جنگی مغلوب شده اند و بجای اینکه عامل خارجی را ببینند ریشه های شکست را درونی میبینند.

و در همان روز اعلام برائت از آقای درخشان و بیان حس مافیا در وبلاگستان ( اینجا )

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر