معادل با     May 19, 2007

امکان جدید بلاگر نمایش اسلاید شو از عکسهای موجود در پیکاسا است. البته این امکان وجود دارد که در پست و یا در ستون کنار اسلاید شوها را به نمایش گذاشت. لازم به ذکر است که عکسها به سرور پیکاسا آپلود نشده است بلکه بصورت اتوماتیک پیکاسا عکسها را از وبلاگهای بلاگر استخراج میکند و در سرور ذخیره میکند. سپس از سرور وب پیکاسا میشود کد جهت نمایش اسلاید شوها را دریافت کرد. سایز اسلاید شوها نیز بصورت استاندارد تا حد 800 پیکسل قابل تغییر است ولی یکی از زیبائیهای بلاگر اینست که هیچ کاری در آن نشد ندارد. با دستکاری در کد اچ تی ام ال ابعاد عکسها را به 460-307 تغییر دادم. جهت اطلاع حد آپلود تصویر مجانی از 300 مگابایت به یک گیگا بایت افزایش یافته است. عکسها از وبلاگ دیگرم در بلاگر به نام پرشیا فتوبلاگ است و همه کار خود من در سفر سال 1384 به تهران است.

Anonymous said...

NOW, right here are typically the 10 personality who good a lot of women are seeking for throughout their mankind: Necessary a lot of women want to check out hublot replica uk his or her's mankind working hard and / or plan to explore your man at the office. They look a capability, a dream in the workplace. One what individuals certainly rises their for the purpose of what individuals charged, what individuals wouldn't plan to modification their, not to mention what individuals learns their through. You must be in the position to get along with their not to mention their attachments not to mention ideas. Excessive individuals rise in the ending not to mention make an attempt to supply a method (being gesture from want to guidance their) only to find they iwc replica sale sometimes miss virtually all this lady requirements is intended to be been told not to mention believed. One what individuals recognizes what individuals he will be, not to mention whatever the guy requirements. This really certainly fundamental for the reason that this lady might possibly choose the potency of the relationship not to mention try out a want to check out should jane is in fact who wonderful back to you. You won't have a relatively best wishes and position, and yet you want to replica watches uk demonstrate to dream, motivation, not to mention commitments for a several plan. This lady could be necessary thing for you, and yet this lady really should not the sole intention suitable for you surviving. Previously, We unwanted subconscious mode from reasoning virtually all I would like to can is intended to be accompanied by a delightful person that will provide their much more capability not to mention suffocates their. A dream and profession and mission assignment could be much of your purpose of everyday life.

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر