سئوال از پرشين بلاگ

    معادل با     August 28, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
آذز ۸۳: پرشين بلاگ اعلام ميکند که ۲۷۰,۰۰۰ وبلاگ ثبت شده دارد.

دی ۸۳: پرشين بلاگ اعلام ميکند که ۳۷۰,۰۰۰ وبلاگ ثبت شده دارد يعنی به فاصله ۳۰ روز ۱۰۰,۰۰۰ و هرروز ۳۳۳۳ کاربر جديد.

شهريور ۸۴: پرشين بلاگ اعلام ميکند که ۵۱۵,۰۰۰ وبلاگ ثبت شده دارديعنی اضافه شدن ۱۴۵,۰۰۰ وبلاگ جديد به فاصله ۸ ماه و هر روز ۶۰۴ کاربر جديد.

من درک نميکنم که کجای کار ايراد دارد.

آذز ۸۳: پرشين بلاگ اعلام ميکند که ۵۶,۰۰۰ کاربر فعال دارد

شهريور ۸۴: پرشين بلاگ اعلام ميکند که بين ۸۰,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰ کاربر فعال داردو اين يعنی :

اگر ۸۰,۰۰۰ را ملاک قرار دهيم مفهمومش اضافه شدن ۲۴,۰۰۰ وبلاگ فعال به مجموعه است و با نرخ تبديل ۹٪ از ثبت کاربر جديد تا گنجيدن در تعريف کاربر فعال قاعدتا بايد بجای ۵۱۵,۰۰۰ تعداد وبلاگ ثبت شده ۶۴۶,۰۰۰ باشد.

اگر ۱۰۰,۰۰۰ را ملاک قرار دهيم مفهمومش اضافه شدن ۴۴,۰۰۰ وبلاگ فعال به مجموعه است و با نرخ تبديل ۹٪ از ثبت کاربر جديد تا گنجيدن در تعريف کاربر فعال قاعدتا بايد بجای ۵۱۵,۰۰۰ تعداد وبلاگ ثبت شده ۸۵۸,۰۰۰ باشد.

سئوال اول: اصلا رقم کاربر ثبت شده چه مفهمومی دارد و قتی که قسمت عمده اين وبلاگها هرگز حتی يک پست هم ندارند- شما حذفشان کرده ايد- چون مفت بوده است بجای يک وبلاگ دهها وبلاگ را ثبت کرده اند و دست نهايت رهايش کرده اند.اين ارقام چه چيزی را اثبات ميکند و اعلام آن برای چه کسی مفيد است؟

سئوال دوم: اصلا شما به چه وبلاگی فعال ميگوئيد و ملاکتان چيست؟

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر