ليست انتظار پرشين بلاگ

    معادل با     August 29, 2005

کپی شده از وبلاگ دوم من در: http://canadacanada.persianblog.com با پوزش از نقایص
آخرين آمار پرشين بلاگ ثبت ۵۱۵,۰۰۰ وبلاگ را در سيستم نشان ميدهد و يک محاسبه ساده نشان ميدهد که ۴۲۷,۴۳۰ وبلاگ در ليست انتظار جهت ثبت در فهرست کاربران هستند. پانزده روز است که در پرشين بلاگ هستم و کنجکاو شدم ببينم که چه زمانی وبلاگ من ثبت خواهد شد.قاعدتا برای پرشين بلاگ در برخورد با اين موضوع ۲ راه وجود دارد که هر دو را با هم بررسی ميکنيم:

راه اول: استخدام ۵ نفر که کارشان فقط بررسی و ثبت در فهرست کاربران باشد.

با توجه به محاسبه ۵ ساعت کار مفيد که گمان نميکنم در ايران حتی با بهترين مديريت بيش از اين باشد و ۲۳ روز کار در ماه امکان کار روی ليست به مدت ۵۷۵ ساعت فراهم ميگردد و با محاسبه حداقل وقتی که بررسی يک وبلاگ ميبرد که من آنرا کمتر از ۳ دقيقه نميبينم ۳ سال ديگر نوبت من خواهد شد.

راه دوم: بکار گيری نيروی ۳۵ داوطلب که هر کدام بطور متوسط ۵ ساعت از وقت خود را در هفته به اين کار اختصاص دهند. که با محاسبات بالا ۲.۵ سال زمان لازم دارد. و جالب اينکه نيروئی از سازمان بايد هماهنگ کننده داوطلبان باشد.

در هر دو راه برای ابد اين ليست انتظار ۴۰۰,۰۰۰ نفره باقی خواهد ماند. و من در بررسيهايم متوجه شدم که اين انتظار انگيزه در صد قابل توجهی را برای ماندن در پرشين بلاگ از بين برده.

شايد هرگز نفهمم که انگيزه واقعی کسانی که اين سيستم را بوجود آورده اند چه بوده است.آيا تعداد کاربر و رقم ۵۱۵,۰۰۰ کاربر رقمی واقعی نيست که با اين سيستم مخفی ميشود؟ آيا پرشين بلاگ نگران وبلاگهائی ميباشد که ممکن است حياتش را به مخاطره اندازند؟ ليست کاربران ثبت شده فعلی از نظر کاربر بدون امکان جستجو بی معنی است. وجود گروههای متورمی حتی در حد ۳۰,۰۰۰ در يک گروه و اين واقعيت که بسياری از وبلاگها رها شده اند منفعت وجود گروه بندی بدين شکل را از ديد کاربر کاملا از بين ميبرد و از طرف ديگر انگيزه برای ماندن در اين سيستم را کم ميکند.بنظر من پرشين بلاگ در اين زمينه دچار بحران است. هم از لحاظ سازمانی برای کنترل و سر و سامان دادن به انبوه ثبت نام شده ها و هم از نظر بسياری از دارندگان وبلاگ که جائی برای خود در سيستم نميابند

Anonymous said...

test DW

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر