طرح هر نهضتی از جمله مهاجرت به وردپرس یک انحراف است.

    معادل با     May 27, 2007

من با هر نهضتی مخالفم. تمام مشکلات ما هم از دید نهضتی و جنبشی میآید. در رابطه با مطالبی که "پزشکی دیگر" عنوان کرده هم با همین دید به آن نگاه میکنم. احساسی به قضیه نباید نگاه کرد. مهاجرت از یک سیستم به سیستم دیگر آسان نیست و همراه با خسارت است. خسارت به وبلاگنویس جدی و خسارت به وبلاگشهر فارسی. و البته مقصودم کسانی نیستند که فقط مطالب "یک روز مصرف" مینویسند. برای آنها هیچ فرقی نمیکند که کجا باشند. به هر صورت اگر قرار است کسی از سیستمهائی مانند پرشین بلاگ و ... به سرویس دهندگان خارجی نقل مکان کند، فرد بلاگر باید دقیقا بداند که چه چیزی در انتظار است و تصمیمی منطقی بگیرد.

گرچه یکی دو مطلب در رابطه با مقایسه سرویسهای ایرانی با وردپرس خوانده ام که تلاشهای ارزشمندی به نظر میرسند ولی تصور من اینست که بعضی ها که سنگ نهضت را بیش از دیگران به سینه میزنند، بیش از هر  کسی در این زمینه کوتاهی کرده اند و نقایص وردپرس را عامدانه مطرح نکرده اند. به نظر من این نگاه احساسی همراه با مخفی کاری، چیزی ورای کار یک بلاگر آماتور است که شخصا در توضیح و تفسیر چرائی اش مانده ام.

اگر قرار به تشویقی در مهاجرت است اول باید نقطه ضعفهای سیستم جدید مطرح بشود تا کاربر  با چشم باز و بدون احساس تصمیم بگیرد.  فکر میکنید چند درصد احتمال دارد که از میان کاربرانی که به وردپرس کوچ میکنند، بعد از کشف خطا در انتخاب خانه جدید، وبلاگنویسی را رها کنند؟ من سر ریز بلاگرهای خسته را کم نمیبینم. هضم این نکته که وردپرس هم آن مدینه فاضله نبوده است که به ما گفتند کار آسانی نیست.

هیچکدام از ما  قاعدتا منافعی در این سیستمها نداریم و هر لحظه منطقا امکانات بیشتر از آنی را که در حال حاضر داریم در جای دیگری بیابیم آن سیستم را رها میکنیم و به سیستم جدید میرویم. این طبیعت تکنولوژی و این عصر است. اما اگر قرار است خدمتی به وبلاگشهر فارسی کنیم راهش نهضت و جنبش نیست بلکه راهش صرف وقت و تحلیل سیستمها و دادن امکان مقایسه به کاربر است تا بهترین را انتخاب کند.

پست جامعی را در رابطه با مقایسه وردپرس و بلاگر آماده کرده ام که بزودی آن را منتشر خواهم کرد.سعی کرده ام بیطرف باشم.

Anonymous said...It could be a particular unwritten control who individuals have got to pay for looks after matching fake rolex at their becomes older. One example is, some men high-end follow including a Rolex GMT is going to be incongruous at the hand from a 23-year out of date yuppie. Moreover, while you are 37 and / or earlier, you need to have now traveled all the way up out of your Fossils not to mention DKNYs towards men garment looks after for instance the IWCs and then the Baume & Merciers. Rise per hour looks after increasingly becoming remarkably widely used immediately. Aided by the economic downturn, a lesser amount of families are seeking for a wristwatch to behave being enormous situation ticker. Many are seeking for some patek philippe replica sale follow that generates these products with the help of a specific thing particular, specific not to mention tremendous. And that of which whatever typically the rise per hour follow seems to have consistently there. This text takes a glimpse via the back ground of this follow because of her creativity towards her stature from attraction to the present time of day. A lot of us assistant rise per hour looks after aided by the 1970s so can be astounded to read construct y are built in your nineteenth one particular hundred year. The pioneer announced rise per hour follow was basically made by famous The language follow designing patterns from historical Blondeau for ones The language Important of the time through near 1830. This unique, but, was basically some a particular apart, the pioneer mass produced rise per hour follow was basically designed by Joseph Pallweber for ones Cortobert business enterprise (ever again, some The language organisation) in your 1880s.


Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر