مرامنامه دنیای وبلاگ

    معادل با     July 26, 2007


مقدمه: این مرامنامه حاوی کلیاتی از روشها، اصول و نقطه نظرات نویسنده درباره این وبلاگ بصورت خاص، و وبلاگ، وبلاگنویسی و وبلاگشهر بصورت عام است. مطالب این مرامنامه در صورت لزوم با حفظ مطلب ویرایش شده تغییر خواهد کرد. کلیه مطالب، ایده ها، روش و نام و به طور عام هر جزء یا کلیت آن شامل کپی رایت است و تنها در صورت ذکر نام وبلاگ، نویسنده و دادن لینک، قابل استفاده مجدد میباشد. برای اطلاع از ضرورت و دلایل وجود این مرامنامه به پست قبلی مراجعه فرمائید.
پیش نویس
فهرست مندرجات
1 - کلیات
2 - ریز مطالبی که در این وبلاگ خواهید یافت
3 - مخاطبان فعلی این وبلاگ
4 - زبان ارتباطی
5 - اعتقادات بنیادی من
6 - نقطه نظرات سیاسی من
7 - نظر کلی من درباره وبلاگ
8 - نظر کلی من درباره وبلاگنویسی
9 - نقطه نظرات من درباره وبلاگشهر
9-1 - آنچه که هست
9-2 - آنچه که باید باشد
10 - هدف من از وبلاگنویسی
11 - رسالت خاص مجازی من
12 - اصولی که در وبلاگنویسی به ان معتقدم
13 - روش وبلاگنویسی من
14 - حدود اختیارات من در وبلاگنویسی
15 - حیات این وبلاگ و مطالب آن، چگونگی ویرایش مطالب
16 - ارتباطات:
16-1 - بخش نظرات این وبلاگ
16-2 - کامنت در وبلاگ دیگران
16-3 - ارتباط توسط ایمیل
16-4 - سایر طرق ارتباطی
17 - روش وبلاگنویسی سالم از نظر من چیست؟
18 - قواعد لینک ثابت و بلاگرولینگ:
18-1 - در بدنه مطالب:
18-1-1 - لینک ثابت به مطلب
18-2 - در ساید بار:
18-2-1 - لینک ثابت
به وبلاگها
به مراکز و منابع اطلاعات
18-2-2 - بلاگرولینگ
منابع اصیل تولید محتوی
دوستان و آشنایان
تبادل لینک
وبلاگهای جدید و مستعد
19 - سایر نکات:
19-1 - مستند بودن و رعایت کپی رایت
19-2 - لوگو کارهای گروهی
19-3 - افشای لیست منابع
19-4 - متعهد میشوم که ...
19-5 - من ... را نمیپسندم
19-6 - من با ... مخالفم


1 - کلیات: دنیای وبلاگ، رسانه ای شخصی و عمومی است که بصورت گاهنامه و بدون هیچ نظم زمانی از قبل تعیین شده توسط نویسنده آماتور و پاره وقت، شهروند عادی ایران، کورش اسلام زاده (نام مستعار) از تورنتو، کانادا منتشر میشود وعمدتاً به ارائه تحلیلها، دیدگاهها و نقطه نظرات نویسنده در مورد تحولات تکنولوژیک، وبلاگشهر، کانادا و مهاجرت میپردازد.
نکته 1: علت انتخاب نام دنیای وبلاگ هماهنگی با عمده مطالبی است که تاکنون در رابطه با ابزارها و سرویس دهندگان وبلاگ، وبلاگشهر فارسی و جهانی، عرضه شده است. در صورت هر تغییر نامی، علت انتخاب نام جدید ذکر میگردد.
نکته 2 : نام کورش در ارتباط با عشق، علاقه و احترام نویسنده به ایران و ایرانی انتخاب شده است. نام اسلام زاده بصورت سمبلیک به منظور نشان دادن اعتقاد نویسنده در احترام به ریشه های اسلامی مردم ایران بطور خاص و احترام به حق انتخاب فردی در پذیرش هر دین، مذهب، فرهنگ و باور، بطور عام است.
بالای پست
2 - ریز مطالبی که در این وبلاگ خواهید یافت:
تکنولوژی با تکیه بر وب و آی تی
وبلاگشهر جهانی و وبلاگشهر فارسی
جامعه، فرهنگ و اقتصاد واقعی و مجازی
کانادا، ایرانیان مهاجر و ایرانیان موفق
تصاویر اختصاصی گرفته شده توسط نویسنده.
لینک به خواندنیها و مطالب مفید
فایلهای صوتی و تصویری و ویدئوئی و سایر موارد معقول و مرتبط
بالای پست
3 - مخاطبان فعلی این وبلاگ : ایرانیان و فارسی زبانان علاقمند به تحولات تکنولوژیک، کانادا و ایرانیان مهاجر و علاقمند به مهاجرت.
نکته : ضمن احترام به کلیه ملتها، مذاهب، نژادها، زبانها و ... نویسنده با فارسی زبانان افغانستان و تاجیکستان نیز احساس همبستگی مینماید.
بالای پست
4 - زبان ارتباطی: زبان این وبلاگ عمدتا فارسی است. سعی من این خواهد بود که فارسی نویسی صحیح را تا حد امکان با توجه به آگاهیم و سهولت امر رعایت کنم. کلمات مورد استفاده اعم از پارسی، انگلیس و یا عربی را با توجه به رایج بودن آن، درک اکثریت بازدیدکنندگانم، واژگان فردیم و سهولت در نگارش انتخاب خواهم کرد.
بالای پست
5 - اعتقادات بنیادی نویسنده:
اعلامیه جهانی حقوق بشر.
میدانم که نمیدانم.
توانا بود، هرکه دانا بود.
زندگی، ترشدن پی در پی.
هدف، وسیله را توجیه نمیکند.
نسبیت امور

بالای پست
6 - نقطه نظرات سیاسی من: من عضو، هوادار و یا طرفدار هیچ دسته، گروه، جمعیت و ... سیاسی نیستم و جریان غالب بر این این وبلاگ سیاست نیست. در واقع اعتقاد دارم چون جو موجود بسیار سیاست زده، پر تلاطم ، بی ثبات و احساسی است، کار سیاسی بی ثمرترین استفاده از توان فکری من است. از طرف دیگر اعتقاد دارم که مشکلات کشورمان تنها زمانی حل خواهد شد که سه فرهنگ ایرانی، اسلامی و غربی به نقطه تعادلی رسیده باشند و عقاید افراطی در جهت از بین بردن و مقابله با فرهنگ متفاوت، جای خود را به احترام به تفاوتهای فرهنگی، گفتگو و پذیرش مبانی دمکراسی داده باشد. باتوجه به بحران و بی ثباتی فعلی در کشورمان، اعمالی مثل توهین، متهم کردن دیگران بدون مدرک، محدود نمودن آزادی بیان، ماکیاولیسم و استفاده از ابزارهای غیر اخلاقی جهت پیش بردن مقاصد سیاسی را از جانب هر گروه سیاسی ، چه در دنیای واقعی و چه مجازی، جایز نمی دانم.
بالای پست
7 - نظر کلی من درباره وبلاگ: وبلاگ آخرین و کاملترین رسانه غیر رسمی موجود با ماهیتی تعاملی است. وبلاگ مناسبترین ابزار جهت بیان نقطه نظرات شهروند عادی و تاثیر گذاری است.
بالای پست
8 - نظرات کلی من درباره وبلاگنویسی: از طریق وبلاگنویسی، شهروند عادی میتواند به سهم نیروی تفکر و استدلال خود، برای بهتر شدن زندگی واقعی و اجتماع خود تلاش کند. ارائه نقطه نظرات توسط وبلاگ یا هر ابزار جدیدتری که در آینده خواهد آمد، کاری جدی و شکل نوینی از حضور اجتماعی در جهان پیش روست.
بالای پست
9 - نظرات من در مورد وبلاگشهر فارسی:
9-1 - آنچه که هست:
وبلاگشهر فارسی از محلات جدا از هم که عمده پیوند آنان رسم الخط فارسی است تشکیل شده است.
ویژگیهای رسم الخط فارسی باعث شده است که بخش عمده امکانات موجود تکنیکی یا در دسترس نباشد و یا با ترفند و صرف وقت قابل دسترس گردند. این ویژگی ها دلمشغولی عمده یک وبلاگنویس مبتدی است.
زبان فارسی بزرگترین مانع جهت ارتباط ارگانیک وبلاگشهر فارسی و وبلاگشهر جهانی است.
به غیر از زبان فارسی، سایر عواملی که مانع رشد و توسعه وبلاگشهرفارسی گشته اند عبارتند از: برداشت غلط از اهمیت پیج رنک گوگل و فیل*ترینگ.
اکثریت ساکنین وبلاگشهر فارسی دارای تحصیلات بالائی به نسبت جمعیت ایران هستند.
ساکنان این محلات اکثرا از وبلاگ به عنوان یک شبکه اجتماعی استفاده میکنند.
رفیق بازی و لینک جبرانی، تبعیت از عقیده غالب بر گروه و محله، و گرایش به اقدامات هماهنگ در این محلات وجود دارد.
انتظار اکثریت وبلاگنویسان از وبلاگنویسی، سرگرمی و تفریح است.
منابع خبری وبلاگی در اکثر موارد از اصول اطلاع رسانی صحیح فاصله دارند.
برای بسیاری، خصوصیات و افکاری که در زندگی واقعی، مخفی و سرکوب میشود، در این محیط مجال آزمایش میابند.
هیچ قاعده، اصول اخلاقی و یا استاندارد رفتاری و ارتباطی مورد قبول اکثریت وجود ندارد.
هر کدام از این محلات رهبر و یا رهبرانی دارند که غالباً هدفشان کسب قدرت مجازی است.
اکثریت قریب به اتفاق بازدیدکنندگان وبلاگها، خود، وبلاگنویس هستند.
کار مفید کردن، دیده و خوانده شدن، و پذیرش در محلات بسیار دشوار است.
تولید محتوای اصیل و مفید فارسی بسیار ناچیز است.
هیچ گروهی وجود ندارد که بصورت سازمان یافته و مطلوب، مطالب مفید را باز انتشار و یا اقدام به طبقه بندی دانش تولید شده کرده باشد. بدین رو دستیابی به همین حد ناچیز اطلاعات مفید تولید شده نیز در عمل بسیار دشوار است.
وبلاگشهر فارسی دارای حداقل ارتباط با بدنه اجتماع ایران است.
حجم بزرگی از مطالب عرضه شده فاقد مستندات لازم است.
عدم رعایت حق صاحبان ایده و اثر فکری در بین اکثریت وجود دارد. نه تنها قانونی برای نظارت و حمایت وجود ندارد بلکه هیچ کار سازمان یافته مردمی هم در این جهت وجود ندارد.
در وبلاگشهر، ارتباطات، ناکارا و سوء تفاهم زاست.
عوامل قدرتمند در زندگی واقعی، روز به روز بیشتر به اهمیت وبلاگشهر پی برده و در صدد تاثیر گذاری از اینطریق هستند.
9-2 - آنچه که باید باشد:
وجود وبلاگشهر فارسی را باید فرصتی بی نظیر دانست که از طریق آن میشود به گفتگوی سازنده و کم کردن اختلافات فرهنگی بین ایرانیان پرداخت.
وبلاگشهر فارسی میتواند نقش بی مانندی در تولید و توزیع آزاد اطلاعات، دانش و خرد به عهده داشته باشد.
بالای پست
10 - هدف من از وبلاگنویسی: هدف من از وبلاگنویسی آموختن و به اشتراک گذاردن آموخته هایم است. در این مسیر هیچ هدف مادی را تعقیب نمیکنم. برای من آمار بازدیدکننده، دوست یابی، کشف یا بیان درون، رهبری و نفوذ و ... مطرح نیستند. به امید خوانده شدن، مفید بودن و تاثیر گذاری در امروز یا فرداها مینویسم. به امید تصحیح برداشتها و افکارم از طریق بازخورد دیگران هستم. و هیچ هدف مخفی و اعلام نشده نیز به غیر از آنچه گفته شد ندارم.
بالای پست
11 - رسالت خاص مجازی من: مبارزه با کجی ها و پلیدیها در وبلاگشهر فارسی از طریق ارائه تحلیل ها و نقطه نظرات، انتقاد منصفانه.
بالای پست
12 - اصولی که در وبلاگنویسی به آن معتقدم:
انتقاد پذیری. هر وبلاگنویسی باید در قبال انتقاد به مطلب و اطلاعات ارائه شده جوابگو باشد.
برابری. هر وبلاگنویسی صرفنظر از مقام و موقعیت در زندگی واقعی یا مجازی با وبلاگنویس دیگر برابر است.
آزادی بیان و اظهار عقیده. هر وبلاگنویسی آزاد است که آنچه را به صلاح میداند بیان کند و هر وبلاگنویس دیگر آزاد به نقد آن است.
بالای پست
13 - روش وبلاگ نویسی من : ارائه مطالب دست اول، نقطه نظرات و تحلیلهای فردی، انتقاد سازنده و محترمانه .
سعی من اینست که در نوشته هایم از مسائل انتزاعی دوری کنم. مشاهدات و حقایق را بنویسم. مستند حرف بزنم و بیطرفی علمی را پیشه کنم. روش من، سعی و خطا، بهبود و پالایش دائمی نظرات و دیدگاههایم است. فقط حرف یا برداشت جدید، یا مطلب مفید را چه کوتاه چه بلند با زبانی عاری از کلمات ناپسند، رکیک، توهین آمیز، تهدید آمیز و کنایه آمیز خواهم نوشت. سعی میکنم که هر پست اختصاص به یک مطلب داشته باشد. سعی میکنم که مسائل شخصی را جز در موارد ضروری بیان نکنم. سعی میکنم زبان ساده ای را در نگارش به کار گرفته و از پیچیده نویسی و روشنفکر نمائی، بیان مسائل ساده در قالبی پیچیده خودداری کنم. نهایت سعیم را خواهم کرد که از خودخواهی، غرور، حسادت، خودبزرگ بینی و نمایش خود در مطالبم به دورباشم.
به عقاید دیگران احترام گذاشته و آنرا موهبتی بدانم که روی دیگر سکه را به من نشان میدهد. شخصیت هیچکس را نقد نخواهم کرد و نهایت سعی من این خواهد بود که انتقاد متوجه نوشته و روش وبلاگنویسی باشد. از روشهای غیر اخلاقی و عرفا ناپسند مانند استفاده ابزاری از جنسیت، ایجاد درگیری های مصنوعی، دشمن تراشی عامدانه به منظور بالا بردن تعداد بازدید کنندگان دوری خواهم کرد.
در برداشت از "انتقاد" به تعریف زیر پایبند خواهم بود: « انتقاد تقابل و رو به رو شدن انديشه ها و ديد گاه ها است كه در آن ، اقدامات و انديشه هاي ديگران بر مبناي اصول و پايه هاي خاصي سنجيده و تحليل مي شود» از کتاب مسئوليت مدني رسانه هاي همگاني ( 1381 ص 53 ) - از طریق وبلاگ مازیار ناظمی
از به کار بردن تیترهای فریبنده برای پستها و مطالبم خودداری خواهم کرد.
انحرافات و خطاهای وبلاگهای تاثیر گذارتر را بیشتر زیر ذره بین برده و با صراحت ولی توام با احترام آنان را نقد خواهم کرد.
در افشای روشهای ناپسند وبلاگنویسی بین وبلاگنویس با نام واقعی و وبلاگنویس با نام مستعار تفاوت قائل خواهم شد و وبلاگنویس با نام واقعی را فقط پس از تذکر خصوصی افشا خواهم کرد.
وبلاگم را محل افشای اطلاعات و اسرار خصوصی دیگران نخواهم کرد و در برخورد با چنین مواردی به آن اعتراض خواهم کرد.
در جهت معرفی وبلاگهای کم بازدید و تازه کار تلاش ویژه به عمل خواهم آورد.
در مقابل خطاهای وبلاگنویس مبتدی با صبر و شکیبائی عمل خواهم کرد.
بر علیه هر کس با دیگری متحد نخواهم شد و هیچ وبلاگی را تحریم نمیکنم.
هر وبلاگنویس صرفنظر از هر تفاوتی اعم ازمیزان تحصیل، شهرت، سابقه وبلاگنویسی، جنسیت، سرویس دهنده و ... در نظر من یکسان است و در خطاب آنان در مطالبم، نامی را که در پای مطالبشان امضا میکنند به کار میبرم. از به کار بردن کلماتی مانند آقا و خانم، جناب ، دکتر، مهندس و امثالهم خودداری خواهم کرد.
کلمات دوست و یا هموطن، با پسوند گرامی و یا عزیز، را خطاب به تمام وبلاگنویسان صرفا ًبه نشانه حسن نیت و همبستگی مجازی به کار خواهم برد.
بالای پست
14 - حدود اختیارات من در وبلاگنویسی: در رابطه با این وبلاگ، خود را دارای اختیار و مالکیت مطلق نمیدانم زیرا که عمده هدف من از وبلاگنویسی خوانده شدن توسط دیگران است. در دیدگاه من این وبلاگ مانند شرکتی سهامی است که اکثریت سهام آن در مالکیت بازدیدکنندگان است و من به غیر از بزرگترین مالک سهام، مجری خواست اکثریت مالکین (بازدیدکنندگانم) میباشم. به این علت سعی میکنم تعادلی بین زمینه های مورد علاقه خودم به عنوان سهامدار عمده و نیاز سایر مالکین (بازدیدکنندگان) برقرار نمایم. .

بالای پست
15 - حیات این وبلاگ و مطالب آن، ویرایش مطالب: اختیار مطلق ازاین بابت را از خود سلب میکنم و نهایت سعیم را میکنم که از محتویات این وبلاگ نگهداری کنم. در صورت نیاز به حذف مطلب و یا کل وبلاگ، ضرورت قضیه را طی پستی مطرح و پس از 30 روز اقدام به این کار مینمایم. ویرایش مطالب را پس از گذشت 24 ساعت از انتشار، تنها با حفظ مطلب ویرایش شده انجام خواهم داد.
نکته: چنانچه قصد ترک وبلاگنویسی برای بیش از 2 ماه را داشته باشم، این قصد را در آخرین پست وبلاگ بیان میکنم.
بالای پست
16 - ارتباطات:
16-1 - بخش نظرات این وبلاگ: بخش نظرات کلیه مطالب این وبلاگ همواره فعال خواهد بود. در قبال انتقاد نسبت به آخرین مطلب، صددرصد جوابگو بوده و پاسخ را در بخش نظرات مطلب مربوط درج خواهم کرد. در رابطه با انتقاد از مطالب قبلی صرفا زمانی جوابگو خواهم بود که انتقاد مربوط حاوی مطالب و اطلاعاتی باشد که صحت مطالب و اطلاعات مندرج را زیر سئوال ببرد. چنانچه این انتقاد یا اطلاعات در درک خواننده مطلب تاثیر اساسی داشته باشد، خلاصه، تمام و یا لینک قابل پیگیری را در متن اصلی پست به عنوان پی نویس درج خواهم کرد. لازم به ذکر است که در قبال کامنتهای ناشناس و حملات شخصیتی الزامی به جوابگوئی نخواهم داشت. در هر صورت کامنتها، لینک بک ها و تراک بکهای این وبلاگ جز اینکه حاوی توهین به دیگران، کلمات رکیک یا تبلیغ فعالیت تجاری باشد سانسور نخواهد شد.
آن بخش از نظراتی را که صرفا جنبه ارتباطی دارد در وبلاگ نظر دهنده پیگیری خواهم کرد.

16-2 - کامنت در وبلاگ دیگران: نهایت سعیم را خواهم کرد که در پایان مطالعه مطلب در وبلاگ دیگران، نظر و فیدبکم را در موافقت یا عدم موافقت، همراه با صراحت ولی با احترام، به نویسنده مطلب منتقل کنم. در ارتباط با مشکلات نمایشی، لینکهای معیوب و مواردی از این دست فعالانه برخورد کرده و موضوع را به اطلاع وبلاگنویس خواهم رساند. کلیه نظرات من همواره با نام، نام وبلاگ و آدرس ایمیل خواهد بود و به هیچ صورتی نظر را بصورت ناشناس و یا توهین آمیز ارائه نخواهم داد.

16-3 - ارتباط توسط ایمیل: نهایت سعی خود را خواهم کرد که کلیه ایمیل های رسیده را در اسرع وقت پاسخگو باشم. از محتویات ایمیلها جز با اجازه صریح فرستنده استفاده نخواهم کرد. از اجابت کلیه درخواستهای غیر مرتبط با فعالیتهای وبلاگی معذور خواهم بود. لازم به ذکر است که درخواستها و سئوالات تکنیکی سایر وبلاگنویسان استثنا بوده و نهایت سعی خود را در همکاری با آنان با توجه به امکانات، اطلاعات و میزان صرف زمان خواهم داشت.

16-4 - سایر طرق ارتباطی: اینجانب از هر نوع ارتباط دیگر اعم از حضوری، تلفنی، قرارهای اینترنتی و چت، عضویت در وبلاگهای خصوصی و در کل هر طریقی که عموم امکان عضویت و یا حضور را نداشته باشند معذورم. در ضمن این مرامنامه حاوی کلیه اطلاعاتی است که امکان اشتراک آن وجود داشته است و بیش از آن مقدور نیست.
بالای پست
17 - روش وبلاگنویسی سالم از نظر من چیست؟
1- عدم توهین نسبت به هر انسان دیگر
2- عدم استفاده ابزاری از جنسیت
3- عدم نقض کپی رایت
4- به کار نبردن کلمات رکیک.
5- روش متعادل و منطقی در مواجهه با انتقادات و یا دشمنی دیگران
بالای پست
18 - قواعد لینک ثابت و بلاگرولینگ:
18-1 - در بدنه مطالب:
18-1-1 - لینک ثابت به مطلب: نهایت سعی خود را خواهم کرد که "نویسنده وبلاگ" و "مطلب" را از هم تفکیک کرده و هر زمان مطلبی را مفید برای بازدید کنندگانم و در جهت اثبات و یا نفی مطلبم دیدم، به آن مطلب صرفنظر از ممنوع - غیر ممنوع بودن آن، دوستی و میزان ارتباط آن فرد با من، لینک قبلی آن فرد و سایر مواردی که به اصل مطلب ارتباط ندارد، لینک بدهم. لینک فقط به مطلب اصلی مورد استناد با ذکر نوع رسانه، نام رسانه، نام نویسنده و عنوان مطلب خواهد بود. به رسانه واسطه فقط در صورتی لینک ثابت خواهم داد که در مطلب ارزش افزوده ای خلق کرده باشد و نیز رعایت کپی رایت را کرده باشد. در غیر اینصورت به ذکر نام اکتفا و در صورت عدم رعایت کپی رایت به موضوع تاکید خواهد شد. لازم به تاکید است که در بدنه مطالب به وبلاگ لینک داده نخواهد شد.
نکته: هر وبلاگنویسی که از روشی ناسالم در لینک به مطالب من استفاده کند، متقابلاً چنین روشی را به کار خواهم برد. از جمله روشهای غیر سالم استفاده غیرضروری از سرویسهای کوتاه کننده لینک و دادن لینک به فید به جای مطلب میباشد.

18-2 - در ساید بار:

18-2-1 - لینک ثابت

به وبلاگها: وبلاگهائی را لینک ثابت خواهم داد که 1: عمده مطالب 20 پست اخیرشان مرتبط با فعالیتهای این وبلاگ باشد. 2 - روش وبلاگنویسی شان سالم باشد. 3- حداقل 3 ماه فعالیت وبلاگی و 20 پست داشته باشند. 4 - تولید کننده محتوی باشند. 5- لینک متقابل ثابت داده باشند.

به مراکز و منابع اطلاعات : در این رده به مراکز و منابع خبری وبلاگی، مراکز جمع آوری اطلاعات، لیستها و دایرکتوریها و... لینک ثابت داده خواهد شد. هدف حمایت از کار گروهی، گردآوری و طبقه بندی اطلاعات مفید، تسهیل دسترسی به اطلاعات است. لینک متقابل ضروری نیست. لازم به ذکر است که به مراکز و منابعی که بصورت سازمان یافته حاوی اطلاعات و یا وبلاگهائی باشند که ناقض رویه وبلاگنویسی سالم است لینک داده نخواهد شد.

18-2-2 - بلاگرولینگ:

منابع اصیل تولید محتوی: در این لیست منابعی را معرفی خواهم کرد که 1: تولیدکننده محتوی باشند. 2: روش و یا مطالب منحصر به فرد داشته باشند 3: روش وبلاگنویسی سالمی را به کار برده باشند. در این رده وجود لینک متقابل ضروری نیست.

دوستان و آشنایان: در این بلاگرولینگ دوستان و آشنایان نزدیک قرار میگیرند. در این رده وبلاگهائی قرار دارند که 1- عمر وبلاگنویسی آنان بیش از 6 ماه باشد 2- شناخت نسبی و یا کامل نسبت به محتوی و سلامت روش وبلاگنویسی داشته باشد 3 - لینک متقابل داده باشند. وجود وبلاگها در این رده دلیل بر تائید مواضع سیاسی و یا هم عقیده بودن نیست

تبادل لینک: این بلاگرولینگ صرفا جهت تبادل لینک است.

نکته: رعایت شرایط وبلاگنویسی سالم ضروری است. در صورت تداوم روش وبلاگنویسی سالم و ایجاد ارتباط نزدیکتر، به بلاگرولینگ دوستان و آشنایان منتقل خواهند شد.

وبلاگهای جدید و مستعد: در این رده وبلاگهائی قرار میگیرند که 1- از شروع به کار آنان بیش از 6 ماه نگذشته باشد. 2- در 30 روز گذشته حداقل 10 مطلب را منتشر کرده باشند. 3- حداقل دارای یک ویژگی چشمگیر باشند 4 - شرایط وبلاگنویسی سالم را رعایت کرده باشند. 5 - لینک متقابل داده باشند.19 - سایر نکات:
19-1 - مستند بودن و رعایت کپی رایت: نهایت سعیم را در رعایت حفظ حقوق صاحب اثر فکری، طبق شرایط مورد درخواست مالک اثر و صرفنظر از ملیت صاحب اثر مینمایم. در رابطه با به کار بردن ایده دیگران و یا استفاده از ایده در تولید ایده دیگر بر طبق قضاوت شخصی و وجدانی عمل خواهم کرد.
19-2 - لوگو کارهای گروهی: در این وبلاگ استثنائا فقط لوگو کارهای گروهی نمایش داده خواهد شد. پهنای لوگو از 44 پیکسل و سایز آن از یک کیلو بایت نباید بیشتر باشد. دادن لینک متقابل به صورت ثابت و یا بلاگرولینگ الزامی است.

19-3 - افشای لیست منابع: موظفم که به منظور احترام به پدیدآورنده، لیست وبلاگها و فید وبلاگهای فارسی را که بصورت منظم مطالعه و یا بازدید میکنم و در عین حال به آنها لینک ثابت و یا بلاگرولینگی نداده ام جهت اطلاع عموم منشر کنم.

19-4 - متعهد میشوم که ... :

1 - در صورتیکه حضور در لیست هر سایتی، مشروط به لینک و یا لوگو در این وبلاگ باشد، قبول و پذیرش این امر را به مثابه قرارداد تلقی کرده و به تعهدات خود پایبند باشم. بدیهی است که در صورت انصراف از حضور، این موضوع را توسط ایمیل به مسئولین سایت مزبور اطلاع دهم.

2 - بازدید کنندگان را از آخرین وضعیت وبلاگنویسی خود مطلع کنم.

3 - در سایتهائی گروهی فقط یک آی دی داشته باشم.
4 - لوگو و تبلیغات نمایش داده شده توسط سرویس دهنده مجانی را حفظ کنم.
5 - از هر سایت فارسی زبان که از بودجه دولت خارجی استفاده میکند بخواهم که لینک مرا بردارد.
6 - این اصول را صرفنظر از خوشایند دیگران: هر تحریم، انزوا و از دست دادن بازدیدکننده: هر دشمنی و مخالفت و اصولا هر نوع عواقب ناخوشایند اجرا کنم.
19-5 - من ... را نمیپسندم:
1 - بازی های وبلاگی که حاصل آن برای بازدید کنندگان وبلاگ من مفید نباشد
2 - قرار دادن تصویر بدون ارتباط با مطلب به منظور جلب بازدید کننده
19-6 - من با ... مخالفم:
1 - قومیت گرائی، حمایت از جنسیت خاص، حمایت از وبلاگهای یک سرویس دهنده خاص و ... و کلا هر نوع جداسازی که محور آن تفاوت در نوع نگاه و اندیشه نباشد
2 - ارائه آمار تقلبی
3 - دستکاری در نظر سنجی ها
4 - نامهای فریبنده برای وبلاگ که هیچ سنخیتی با مطالب وبلاگ ندارند
5 - استفاده از عناوین فریبنده مانند دکتر، مهندس و غیره در نام وبلاگ که با مطالب عرضه شده در آن وبلاگ هماهنگی ندارند
6 - کامنت گذاری ناشناس به قصد توهین، کامنت ناشناس در وبلاگ خود
7 - نوشتن مطالب جنجالی به قصد ایجاد درگیری
8- حمله به شخصیت و خانواده وبلاگنویس
9 - سانسور خودخواهانه نظریات دیگران
10- امتیاز ویژه قائل شدن برای خودم بدون جهت. به عنوان مثال لیستی از وبلاگهای سیاسی ایجاد کنم و این وبلاگ را در آن لیست قرار بدهم.
11 - پینگ چند باره به منظور جلب بازدید کننده


بالای پست
پی نوشت:
1-چنانچه در رابطه با هر بند و جزء این مرامنامه قبلاً مطلبی در موافقت و یا مخالفت نوشته اید، لطفاً اطلاع دهید تا لینک آنرا در کنار آن بند قرار دهم.
2- هر انتقاد کلی و جزئی و یا کاری مشابه این مرامنامه را اطلاع دهید تا لینک آن را در این پست درج نمایم.
3- و بدیهی است که از هر نظر و نقد شما شدیداً استقبال میشود.

پی نوشت: 5 شهریور 1387
از این تاریخ این مرامنامه صرفاً به عنوان یک راهنما عمل خواهد کرد و خود را ملزم به رعایت کلیه این اصول نمیدانم. بدیهی است که دیگران را نیز در استفاده از این اصول جهت سنجش رفتار مجازی خود محق نمیدانم.
Reblog this post [with Zemanta]

Anonymous said...

متن را پنج بار خواندم و مرا کاملا به فکر فرو برده. به محض اینکه چیز تازه ای به نظرم برسد برایتان می نویسم. این مرامنامه ای که شما نوشته اید برای همه وبلاگ نویس ها یک شوک است و آدم را به این فکر می برد که در اینترنت چه می خواهم. اگه روش بیشتر کار کنیم - البته با همنکاری سایر دوستانی که نظر خواهند داد - می شود نکاتی عمومی از این متن بیرون کشید به شکلی که الگوی همه وبلاگنویسانی باشد که وبلاگنویسی را به صورتی جدی دنبال می کنند و از آن به عنوان یک رسانه استفاده می نمایند.

Anonymous said...

سلام
دوست عزیز از اینکه به خود زحمت کامنت گذاشتن را دادید متشکرم .ولی دوست من تا حالا کسی آشیانه شما را خراب کرده است کسی پابر معاش شما گذاشته است؟ کسی امنیت روانی و اجنماعی وسیلسی شما را یکشبه از بین برده است؟ دوست من شما در ایران نیستید تا ببینید کودکانی که ۹ماه درسی را به طمع یک شمال رفتن نا قابل را از دست داده اند و خانواده هایی که تمام ممر درامدشان یک ابو طیاره و گاز و کلاچ های صدتا یک غاز را هم از دست داده اند در چه شرایطی به سر میبرند؟ در عین حال چون پژواک با زبان طنز و طعنه مینویسد استفاده از این واژه های رایج در سطح کشور را بر خود جایز میداند.

Anonymous said...

ایول چه کرده ای سیور کردم تا سر فرصت بخونم بعد میام نظرم رو می گم ولی دستت درد نکنه معلومه خیلی زحمت کشیدی

Kourosh said...

در جواب دوست عزیز حامد - پژواک

ممنون از پاسخگوئیتان. کامنت من صرفاً بیان آرزوی من بود که هر کدام از ما به دور از احساسات روشنگر باشیم و هر کسی طبیعتاً اختیار کار خود را دارد و شما هم با هر عقیده ای دوست مجازی و هموطن من هستید. با آرزوی موفقیت و شادی

Kourosh said...

در جواب سجاد عزیز
ممنون از نظرت و امیدوارم که قابل نقد و راهنمائی شما باشم
موفق باشی

Anonymous said...

مرامنامه ای که نوشته ای بدون شک از نظر نگرش منطقی و منصفانه ای که نسبت به وبلاگ نویسی دارد در نوع خود کم نظیر است. درواقع «مدینه فاضله» ای است که حصول آن کمال مطلوب هر وبلاگ نویس آگاه است. امید که روشنگریهایت مورد استفاده بهینه قرار
.بگیرد

khosrobaigy said...

جالب است و ارزشمند
فکر میکنم بد نیست همه وبلاگنویسان بنویسند. من خواهم نوشت اما نه با این طول و تفصیل. فکر میکنم بد نیست بخشهای اصلی و مهم و مشترک را به نوعی وبلاگنویسها اعلام کنند که پذیرفته و رعایت میکنند.راستی فکر میکنم بهتر باشد چنین چیزی بعنوان یک صفحه در وبلاگ قرار بگیرد نه یک پست

Kourosh said...

در جواب دهقانی عزیز

ممنون از نظرتان و اینکه شما 5 بار آنرا خواندید برایم باور نکردنی است. روی نظر انتقادی و پیشنهادات شما حساب میکنم و امیدوارم با کمک شما و سایر دوستان همه بتوانیم یک قدم حساب شده تر حرکت کنیم.

Kourosh said...

در جواب شبلی عزیز

ممنون از نظرتان و خوشحالم که ارزیابی شما اینقدر مثبت است.

Kourosh said...

در جواب عباس خسروبیگی عزیز

ممون از نظرت و خوشحالم که میخواهی در چنین کاری را انجام دهی. در رابطه با صفحه استاتیک هم متاسفانه چنین کاری در بلاگر ممکن نیست. گرچه لینک آنرا در نوار بالا قرار خواهم داد که همیشه به آن دسترسی باشد.

Anonymous said...

میخواستم یکجور توضیح کلی درباره وبلاگم بنویسم، چیزی مثلا بیشتر از صفحه معمول " درباره ". همینطور ایده ها را کنار هم میگذاشتم تا این پست شما را دیدم. کار جالبی کردید. جالب و به نظرم لازم. مشخص است که از تبدیل ایده به اجرا، زمان و توجه مناسبی اختصاص دادید.
. خسته نباشید. سامان

Anonymous said...

بنام خدا

در فهرست مندرجات، از شماره 10 (هدف شما در وبلاگ نویسی) و 16-4 مربوط به ارتباطات خوشم اومد و من هم درباره با 16-4 تقریباً چنین نظری دارم، البته با این تفاوت که استثنا هم قائل میشم.
راستی، دلیلت برای انتخاب نام مستعار دلیل قانع کننده‌ای بود اما مگر نوشتن با نام اصلی، اشکالی داره؟

*پیشنهاد می‌کنم لینک مربوط به این پست رو همواره در گوشه‌ای از صفحه‌ی وبلاگ‌تون قرار بدید.

Kourosh said...

در جواب سامان عزیز

ممنون از نظرت

در جواب علیرضا حسینی عزیز

ممنون از نظرت. درباره مستعار نویسی هم نظرم هیچوقت این نبوده است که مستعار نویسی یا نوشتن با اسم اصلی فرقی دارد. لطفاً اگر موردی هست که باعث این سوء تفاهم هست اطلاع بده تا اصلاح کنم

Softminer said...

داری خودتو به پدر وبلاگ نویسی تبدیل می کنی
واقعا خزنده وب هستی
بابا یک سایت بزن

Kourosh said...

در جواب بدرقه عزیز
اصلاً از این خبرها نیست. مرامنامه چیزی هست که خواننده من رو بهتر بشناسه و خودم بهش متعهد باشم. سایت زدن هم به این آسونی نیست . اگر سرویس مجانی مثل بلاگر سراغ داری که سایت مجانی بده لطفاً خبر کن!

symoniri said...

سلام. اول اینکه حالا که مطلب منتشر شده لینک-های داخلی رو اصلاح کن. اما بعد، خیلی جالب بود، اینکه اینهمه وقت گذاشتی و همه‌ی نظرات و ایده‌هات رو درباره‌ی وبلاگ‌نویسی خودت اینجا آوردی. یادمه آقا مهدی جامی -وبلاگ سیبستان- هم یک مانیفست وبلاگی چند سال پیش نوشت. باید هر دو تاش رو خوند، چندبار. هم این رو و هم اون یکی رو.
تا یادم نرفته، دست مریزاد.

Kourosh said...

در جواب منیری عزیز
ممنون از نظرت. درباره لینکها حق باشماست ولی کمی (در واقع زیاد) کار میبرد

مطالب سیبستان را دیدم و تا این لحظه فقط یک پست کمی مرتبط دیده ام که درباره ماهیت وبلاگ است و اینهم لینکش. لطفاً اگر مورد دیگری بود ممنون میشوم اطلاع بدهی:
http://sibestaan.malakut.org/archives/2004/10/post_174.shtml

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
دست نوشته said...

در مورد بند 4 اینجا را ببینید.
سه قانون ساده‌ی نوشتن در کامپیوتر و برای وب
http://www.khabgard.com/?id=1564547662

نکته‌ای است که اگر درنوشته‌هایتان به کار ببندید٬ به صحیح نویسی پارسی بیشتر پرداخته‌اید.
البته این وبلاگ متعلق به بنده نیست ولی من هم بعد از مطلع شدن از آن در وبلاگ و نوشتنم به کارشان گرفتم.

ارادتمند

chenlina said...

chenlina20151210
the north face
coach factory outlet
louis vuitton outlet
air max uk
louis vuitton handbags
abercrombie & fitch
canada goose coats
louis vuitton handbags
uggs on sale
uggs on sale
uggs clearance
louis vuitton
ugg boots
adidas uk
abercrombie
ugg boots sale
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
nike huarache shoes
prada handbags
ugg sale
oakley sunglasses
cheap air jordans
cheap uggs
kids lebron shoes
michael kors handbags
ralph lauren uk
michael kors outlet
oakley sunglasses
nike air max
louis vuitton outlet online
ugg outlet
nike roshe run women
oakley outlet
uggs on sale
adidas originals
nike huarache
abercrombie fitch
coach outlet online
ed hardy clothing
as

Unknown said...

I would like to thank you for the efforts you have put in writing this blog
http://www.kuwait.prokr.net/
"http://www.emirates.prokr.net/
"

Dr. Samiya Razvi said...

That is great to hear, thank you for reading!

mohamed said...
شركة عوازل الصوت بالرياض
شركة كاميرات مراقبه بالرياض افضل شركة كاميرات
شركة الكلادينج بالرياض وافضل واجهات كلادنج

Penile Implant said...

Thank you, that was just an awesome post!!!

yanmaneee said...

birkin bag
off white jordan 1
nike kyrie 6
hermes handbags
lebron shoes
curry 6 shoes
hermes belt
irving shoes
golden goose mid star
curry 7 shoes

yanmaneee said...

golden goose outlet
westbrook shoes
kyrie spongebob
birkin bag
yeezy supply
off-white
supreme
yeezy boost 350
off white shoes
kyrie 5

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر