روز شمار این وبلاگ - August 29-31, 2005

    معادل با     October 02, 2005

August 29, 2005: فردی بنام " نصیحت " در کامنت میگوید:
" مواظب آب و هوای کانادا باش - بخصوص که توی وبلاگت دو تا کانادا داره! موضوع وبلاگ + کانادا + نوشتن در اینترنت = ادعای خدائی. قبلا هم سابقه داره. احتیاط کن."

در همین روز اولین لینک را میگیرم. لینکی که هنوز که هنوز است کار نمیکند. در کامنتشان اشاره میکنم که لینک را به اینصورت http://http://canadacanada.persianblog.com نوشته اید. توجه نمیکنند.
August 30, 2005 : ارائه آمار کلی تعداد وبلاگهای فعال در پرشین بلاگ.
همان فرد قبلی دوباره در کامنت ولی اینبار به نام " یک دوست " مرا متهم میکند که اسم سایت را مخفی کرده ام در حالی که Alexa روی chart واضح است.

August 31, 2005 : در بدون شرح مینویسم که با خودم عهد کرده ام که هیچ کامنتی را پاک نکنم و هرگز به دل نگیرم و اینکه اگر مشتزن خوبی نیستم , مشت خور خوبی هستم.

دوباره همان فرد قبلی و اینبار تحت نامهای : " بی نام" - " دوست" - " آشنا" و " مهدی " اندرزهای واقعا مفیدی میدهد:

"1- به اسم و رسم گوینده نگاه نکن , به محتوی نگاه کن .
2- از روشهای جنجالی بپرهیز.
3- از اشتباهات درس بگیر.
4- با خوانندگان وبلاگت مدارا کن .
5- مظلوم نمائی نکن.
و در همانجا از حسین درخشان به عنوان بزرگ مهاجم یاد میکند ولی در خط بعدی مرا مورد اتهام قرار میدهد که به خاطر برداشتن لینک حسین درخشان در همان مسیر حسین درخشان حرکت میکنم.
6- وقتی نمیدانی قاطعانه اظهار نظر نکن.

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر