روز شمار این وبلاگ - August 12-18, 2005

    معادل با     October 02, 2005

August 12, 2005: اولین مطلبم را مینویسم. درباره فیلم 13 ولی قید دو زبانه نوشتن را موقتا زده ام.

August 14, 2005: بین دوازدهم تا چهاردهم سرویس دهندگان متعددی را اسم مینویسم و امتحان میکنم. Tripod, Livejournal, yahoo Geocities, Mindsay,Microsoft Spaces و چندتای دیگه رو بررسی کردم تا آخر به این نتیجه رسیدم که قید خارجیها رو بزنم و برم سراغ ایرانیها.
در همین روز از میان ایرانیها Persianblog را انتخاب میکنم و نام canadacanada را انتخاب و نوشتم که خوشحالم جائی را انتخاب کردم که فارسی را درست مینویسد.و نیز این وبلاگ نویسی همراه با اعمال شاقه بود. از خیر کانادا گذشتم و میخواهم درباره خود وبلاگ نوشتن بنویسم.
( اینجا)

August 16, 2005: هنوز مرددم که آیا انتخاب پرشین بلاگ منطقی است و آیا این جائی است که میخواهم مدتی طولانی در آن بنویسم. ملاکهای انتخاب سرویسی دهنده خودش موضوع یک پست شد.
( اینجا )
فکر مینم در این روز بود که کامنتی از جانب Persianblog admin دریافت کردم که من را تشویق به نوشتن میکرد. راستش تا زمانی که میلی از جانب پرشین بلاگ بدستم نرسید باور نکردم که واقعی بوده باشد. حالا که به mailbox نگاه میکنم بیش از 100 ایمیل من مکاتبات با دوستان پرشین بلاگی و سایر سرویس دهندگان است و فکر میکنم که بیشتر خوانندگان وبلاگم از مدیران یا کارکنان این سرویسها بوده اند و عجیب اینکه ندیده و نشناخته احساس دوستی با تمامی آنان دارم و خودم را جزئی از مجموعه آنان میدانم.

August 16, 2005 : بلاگفا را تحت عنوان سایتی تکنفره ولی پر آتیه بررسی کردم.

August 18, 2005 : بلاگ اسکای را تحت عنوان وجود روح در اینترنت بررسی کردم.

Post a Comment

بازدیدکننده محترم:
ضمن تشکر واحترام فراوان بابت نظرتان،
خواهشمندم انتظار پاسخگوئی به تک تک نظرات را نداشته باشید. اما:
چنانچه انتقاد یا راهنمائی شما
کلیت مطلب را زیر سئوال ببرد،
آمار غلطی را تصحیح کند و یا
راه جدیدی برای نگرش به موضوع ارائه کند،
نقطه نظر شما در انتهای مطلب اصلی و همراه با نظر خودم درج خواهد شد.
نظرات این وبلاگ پاک نخواهند شد مگر با استثنائاتی.
به کار گرفته شده از بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت

جستجو در منابع بلاگر

Custom Serach

فید / خوراک / خبرمایه

اشتراک فید

دریافت توسط ایمیل

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

خواندنیها از وبلاگشهر